EÚ nesmie obetovať ľudské práva v mene oživenia vzťahov s Izraelom

Stretnutie Asociačnej rady EÚ-Izrael, naplánované po desaťročnej prestávke, sa má uskutočniť na pozadí systematického porušovania ľudských práv a pretrvávajúceho, čoraz bezohľadnejšieho ignorovania záujmov EÚ v oblasti ľudských práv zo strany izraelských orgánov.

Pokračovanie v bežnej spolupráci, zatiaľ čo izraelské orgány stupňujú zásahy proti ľudským právam Palestínčanov a Palestínčaniek a ďalej upevňujú krutý režim nadvlády a útlaku voči palestínskej populácii ako celku, by povzbudilo nielen izraelské orgány, ale aj ostatné vlády na celom svete, ktoré porušujú ľudské práva. V čase, keď medzinárodný systém ľudských práv čelí bezprecedentným výzvam, by EÚ takýmto krátkozrakým prístupom len opakovala chyby z minulosti a sabotovala svoju vlastnú politiku v oblasti ľudských práv, ako aj svoju dôveryhodnosť ako medzinárodného aktéra.

Amnesty International adresovala v piatok 23. septembra 2022 vysokému predstaviteľovi EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepovi Borrellovi a ministrom zahraničných vecí členských krajín EÚ list, v ktorom načrtáva svoje hlavné odporúčania pred nadchádzajúcim stretnutím asociačnej rady EÚ-Izrael:

  1. Verejne a jednoznačne odsúdiť systematické porušovanie ľudských práv a zločiny podľa medzinárodného práva zo strany izraelských orgánov, ako aj pretrvávajúce ignorovanie záujmov EÚ v oblasti ľudských práv zo strany Izraela.
  2. Opätovne zdôrazniť, že základom bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Izraelom musí byť merateľný pokrok v oblasti ľudských práv a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, a trvať na tom, aby izraelské orgány podnikli reálne kroky na dosiahnutie významného zlepšenia v oblasti ľudských práv.
  3. Uskutočniť komplexnú revíziu bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Izraelom, s cieľom zabezpečiť ich súlad so záväzkami a povinnosťami EÚ vyplývajúcimi z medzinárodného práva a prijať zmierňujúce opatrenia, aby sa zabezpečilo, že EÚ nebude napomáhať pri páchaní zločinu apartheidu alebo iných zločinov podľa medzinárodného práva.
  4. Vyvodzovať zodpovednosť voči izraelským orgánom a podporovať spôsoby, ako postaviť páchateľov zločinov podľa medzinárodného práva pred súd.

Prečítajte si celý list Amnesty International šéfovi európskej diplomacie Josepovi Borellovi (v angličtine) na tomto odkaze.