EURÓPSKA ÚNIA MUSÍ FORMÁLNE VAROVAŤ MAĎARSKO PRE PORUŠENIE ĽUDSKÝCH PRÁV ĽUDÍ NA ÚTEKU

Amnesty International dnes vydala správu, v ktorej informuje o tom, že maďarská vláda investovala viac než 100 milión eur do vybudovania plotov a kontroly na hraniciach, s cieľom zabrániť ľudom na úteku či migrantom a migrantkám, aby vstúpili do krajiny. Toto číslo je trojnásobkom toho, koľko financií ide ročne na prijímanie žiadateľov a žiadateliek o azyl.

Správa “Za plotom” tiež upozorňuje, že drakonické opatrenia Maďarska, ktorých cieľom je kontrola hraníc, opakovane porušujú medzinárodné právo. Amnesty International preto žiada ministrov Európskej únie, ktorí sa dnes stretávajú v Luxemburgu, aby ochránili ľudí na úteku sprístupnením bezpečných a legálnych ciest pred tým, ako udrie zima, a tiež aby vyzvali Maďarsko k prijatiu zodpovednosti za porušenia ľudských práv.

Aby zabránili ďalšiemu zhoršeniu ľudskoprávnej situácie v Maďarsku, štáty a inšitutúcie EÚ by mali aktivovať tzv. preventívny mechanizmus, na ktorý odkazuje článok 7 (1) Zmluvy o EÚ. Vďaka tomuto mechanizmu môže Európska rada varovať členský štát v prípadoch, kedy existuje “hrozba vážného porušenia” rešpektovania právneho štátu a ľudských práv.

“Európska únia má právomoc začať formálnu diskusiu s Maďarskom o tom, ako sa správa k ľuďom na úteku a k migrantom a migrantkám. EÚ môže jasne povedať “stačilo” krajinám, ktoré porušujú európske a medzinárodné právo. Musí to však urobiť predtým, než bude neskoro,” povedala Iverna McGowanová, zastupujúca riaditeľka kancelárie Amesty International pre európske inštitúcie.

Správa tiež ukazuje na obrovské rozdiely v množstve financií určených pre anti-imigračné opatrenia, v porovnaní s rozpočtom na procesovanie žiadostí o azyl. Okolo 98 miliónov eur sa investovalo do plotu na maďarsko-srbských hraniciach – takmer trikrát viac ako je 27.5 miliónový rozpočet Úradu pre imigráciu a národnosti na rok 2015.

“Bolo by múdrejšie, keby boli tieto peniaze investované do záchrany životov a zlepšenia vyhliadok na budúcnosť. Je najvyšší čas, aby členské štáty EÚ okamžite investovali do koordinovaných riešení,” pokračuje John Dalhuisen.

Pozadie: 

V roku 2015 investovala maďarská vláda 3,2 milióna eur do národnej konzultácie o imigrácii a terorizme, ktorej súčasťou bol aj dotazník vypracovaný vládou a určený pre obyvateľstvo, v ktorom bolo zozbieraných viac ako 8 miliónov odpovedí. Dotazník sa zameral na postoje obyvateľstva v rôznych otázkach – napríklad či by mali byť ľudia, ktorí ilegálne prekročia hranicu uväznení na viac než 24 hodín. Vláda tiež investovala 1,3 milióna eur do xenofobickej kampane, v ktorej sa na bilboardoch objavili nápisy ako “Ak prídete do Maďarska, neberte Maďarom prácu”.

Viac informácií o tom, čo všetko najnovšia správa prináša je dostupných tu.