Európska únia sa spolieha na krajiny, ktoré majú strážiť hranice a ploty, ľudom na úteku hrozí nebezpečie a smrť

Tlačová správa Amnesty International, 17.11.2015

V tieni tragickej udalosti v Paríži sa niektorí predstavitelia vlád snažia prepojiť celosvetovú utečeneckú krízu s útokmi. Vyjadrujú postoj, že migrácia vedie k terorizmu či konkrétnejšie, že bojovníci Islamského štátu sa skrývajú medzi ľudmi na úteku. No vrcholní predstavitelia musia ukázať umenie vládnuť a neuchyľovať sa k protiutečeneckej rétorike. Namiesto toho musia jasne rozlišovať medzi tými, ktorí sú podozriví z terorizmu a utečencami.

„Poddať sa strachu v dôsledku útokov v Paríži nepomôže nikomu. Ľudia, ktorí utekajú pred prenasledovaním či konfliktmi sa nikam nestratili, ako ani ich právo na ochranu. Ak sa po tejto tragédii zlyhá v preukázaní solidarity na tých, ktorí v Európe hľadajú útočisko často pred tým istým násilím, bude to znak zbabelého zbavenia sa zodpovednosti a tragického víťazstva teroru nad ľudskosťou“, povedal John Dalhusien riaditeľ Amnesty International pre Európu a strednú Áziu.

Bezpečnosť Európy a nevyhnutné opatrenia pre ochranu práv ľudí na úteku, ktorí v Európe hľadajú útočisko, majú spoločné riešenie. Ako uvádza Amnesty International v dnes vydanej správe Strach a ploty: Európsky prístup k ponechaniu ľudí na úteku v pasci, nie je ním nepriedušné uzavretie vonkajších hraníc, ktoré podnecuje rôzne porušenia ľudských práv a ničím neprispieva k zastaveniu príchodu zúfalých ľudí na úteku. Riešením, ktoré organizácia navrhuje, sú sprístupnenie bezpečných a legálnych ciest do Európy a kontrolné procesy, ktoré budú spravodlivé, účinné a dôkladné.

Výskumná správa Amnesty International prináša spolu s novou správou Human Rights Watch Európska utečenecká kríza: Agenda pre akciu, ktorá tiež vychádza dnes, detailné odporúčania, v ktorých vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby sa zaviazali spraviť oveľa viac pre riešenie celosvetovej utečenckej krízy.

Odporúčania pre EÚ:
 

EU môže a mala by implementovať sériu dosiahnuteľných a realistických opatrení, aby odpovedala na celosvetovú utečeneckú krízu a zaručila ochranu stovkám a tisíckam tých, ktorí už prišli na európsku pevninu.

„Celosvetová utečenecká kríza predstavuje pre Európu veľkú výzvu, ale nie je to existenciálna hrozba. EÚ nesmie odpovedať cez strach a stavanie plotov. Naopak, odpoveď musí byť pokračovaním hodnôt, ktoré presadzuje“, dodal John Dalhuisen.

Amnesty International vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby:

  •  sprístupnili bezpečné a legálne cesty, vrátane navýšenia miest na presídlenie, programov zjednotenia rodín či humanitárnych víz,
  •  zaručili, že ľudia na úteku majú prístup na územie a k azylu na hraniciach EÚ
  •  prestali využívať politiku návratov a iné porušenia ľudských práv na hraniciach tým, že účinne prešetria obvinenia zo zneužívania na národnej úrovni a začnú procesy konania pre porušeniepovinnosti voči členským štátom, v prípadoch porušenia práva EÚ,
  •  významne navýšili prijímacie kapacity a krátkodobú humanitárnu asistenciu na hraniciachEurópy
  •  urýchlili a rozšírili implementáciu relokačnej schémy pre žiadateľov/žiadateľky o azyl