Európske štáty musia podniknúť konkrétne kroky na zatvorenie Guantánama

Niekoľko ľudsko-právnych organizácií dnes vyzvalo ďalšie európske štáty, aby prijali osoby zadržiavané v americkej väznici na základni Guantánamo, ktorí sa nemôžu vrátiť do krajiny svojho pôvodu z dôvodu hrozby mučenia alebo iného porušovania ľudských práv. 

V den ôsmeho výrocia prvých transferov osôb na Guantánamo vyzvali organizácie ostatné krajiny, vrátane Nemecka, Fínska, Švédska a Luxemburska, aby urobili viac pre podporu umiestnenia približne 50 osôb, ktoré zostávajú po rokoch nezákonného zadržiavania v americkej väznici.

“Aj ked verbálnu podporu vyjadrilo už niekolko krajín, je sklamaním, že iba niekolko európskych vlád je ochotné poskytnút reálnu pomoc tým, ktorí potrebujú ochranu,” hovorí Sharon Critoph, kampanový koordinátor Amnesty International USA. “Vlády, ktoré zlyhali pri poskytnutí pomoci, sú tie, ktoré najhlasnejšie vyzývali na zatvorenie Guantánama. ”

Organizácie Reprieve (Milost), Centrum pre ústavné práva a bývalý väzen z Guantánama Moazzam Begg, zakladatel organizácie Cage Prisoners (Väzni v klietke) zacali dnes turné po Európe vyzývajúc dalšie krajiny, aby ponúkli mužom bezpecné útocisko. Turné organizujú národné sekcie Amnesty International.

Títo muži zostávajú zadržaní len z preto, že nemajú žiadne bezpecné miesto, kam by mohli íst. Boli na Guantáname v podstate opustení. Osud týchto mužov predstavuje jednu z najvýznamnejších prekážok pre zatvorenie väznice. Muži pochádzajú z krajín, ako je Líbya, Tunisko, Sýria, Cína a Rusko, kde im hrozí vážne riziko mucenia alebo iného porušovania ludských práv, ak by sa vrátili. Americká vláda hladá bezpecné krajiny ochotné ponúknut týmto mužom možnost opät vybudovat svoj život, ako primárne zodpovedná za nájdenie riešenia pre všetkých držaných na základni Guantánamo.

Niekolko európskych štátov už urobilo vítaný krok a ponúklo bezpecné útocisko týmto zadržaným osobám v súlade s cielmi stanovenými v spolocnej dohode Európskej Únie a USA o uzatvorení Guantánama. Patria medzi ne Francúzsko, Írsko, Portugalsko, Madarsko a Belgicko. V den tohto významného výrocia, vyzývajú ostatných, aby urobili to isté.

Guantánamo zostáva symbolom nespravodlivosti. Ludsko-právne skupiny vyjadrili obavy, že väzenské zariadenie zostane otvorené aj po 22. jajanuári 2010, po dátume, do ktorého sa americký prezident Barack Obama zaviazal k jeho zatvoreniu. Ak teraz neurobí viac európskych krajín ústretový krok na pomoc, niektorí z najviac ohrozených zadržaných zostanú vo vážnom nebezpecenstve opätovného porušovania ich práv.

‘Posledných desat rokov sme videli eróziu vlády zákona a rešpektovania medzinárodných ludských práv. Guantánamo predstavuje všetko zlo, ktoré sa stalo a preto musí byt zatvorené’, uviedla Sophie Weller z Centra pre ústavné práva. „Muži, ktorí ostávajú zadržiavaní, pretože im stále chýba bezpecné útocisko, platia každý den cenu za meškanie a necinnost pri dosahovaní tohto ciela. ”

“Mnohé európske vlády odsúdili pokracujúce zadržiavanie väznov na základni Guantánamo Bay. Teraz môžu nieco urobit, “hovorí Clive Stafford Smith, riaditel Reprieve. “V tomto prípade hovoria ciny naozaj hlasnejšie ako slová, je cas obrátit rétoriku v realitu a zavriet Guantánamo co najskôr.”

Ludsko-právne organizácie privítali kroky tých krajín, ktoré poskytli pomoc – napríklad Francúzska, Írska, Portugalska, Belgicka, Madarska – ale vyjadrili sklamanie nad tým, že ostatné štáty neprijali konkrétne opatrenia v súlade so spolocným vyhlásením EÚ a USA o uzavretí väznice v zálive Guantánamo. Vyhlásenie, vydané dna 16. júna 2009, bolo vyjadrením pripravenosti niektorých clenských štátov EÚ na pomoc pri prijímaní bývalých väznov na operatívnej báze od prípadu k prípadu.

Takmer sedem mesiacov od vydania tohto vyhlásenia, boli do Európy prijatí ako slobodní ludia len siedmi bývalí väzni. Dalších desat bolo umiestnených na Palau a Bermudy, a dvaja boli prevezení do Talianska na trestné stíhanie. Približne dalších 50 potrebuje ochranu.

Turné ludsko-právnych organizácií po Európe bude pokracovat vo viacerých európskych krajinách vrátane Luxemburska, Nemecka a Švédska, ktoré by mohli zabezpecit bezpecné a vhodné prijatie väznov z Guantánama a dat im šancu na nový život.

Organizácie budú tiež vyzývat vládnych predstavitelov v krajinách, ktoré už prijali väznov, aby sa podelili so skúsenostami a poskytli pomoc a príklady dobrej praxe s ich partnermi v krajinách, ktoré zvažujú, že ich budú nasledovat.

V Guantáname je stále zadržiavaných ešte 198 väznov.