Exporty zbraní z krajín EÚ ohrozujú globálnu bezpečnosť

Kontrola zbrojných exportov nie je v rozšírenej Európskej únii efektívna. Zbrane a bezpečnostné zariadenia vyrobené v krajinách EÚ sú v dôsledku zlyhávajúcej kontroly zneužívané na vážne porušovanie ľudských práv. Najväčšími vývozcami sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko a Veľká Británia. Slovensko figuruje medzi krajinami, v ktorých chýba kontrola tranzitu. V prípade, že sú zbrane prevážené cez Slovensko do inej krajiny a na našom území nebudú viac ako 7 dní, nie je potrebné mať špeciálnu licenciu.

Správa Amnesty International uvádza príklady, kedy boli zbrane z Bulharska prevezené vďaka nedostatočnej kontrole tranzitu cez Slovensko do Zimbabwe, krajiny, ktorá bola zapojená do konfliktu v Konžskej demokratickej republike.

Krajiny EÚ sa na svetovom obchode so zbraňami sa podieľajú 33 percentami. Po rozšírení existuje v krajinách únie 400 firiem, ktoré vyrábajú ľahké zbrane, čo je takmer rovnaký počet ako v USA. Amnesty International v piatok zverejnila správu „Ohrozovanie globálnej bezpečnosti – export ľahkých zbraní z krajín EÚ. Upozorňuje v nej na nedostatky Európskeho kódexu obchodovaní so zbraňami z roku 1998.
Medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv volá po sprísnení kódexu, ktorý by mal brániť nezodpovedným vývozom zbraní do krajín, kde sú porušované ľudské práva. „Rozšírená Európska únia má teraz dobrú príležitosť posilniť medzinárodnú kontrolu obchodu so zbraňami. Mala by však začať predovšetkým od seba,“ konštatuje sa v správe Amnesty International.
Správa upozorňuje na diery v legislatíve v jednotlivých členských krajinách. Uvádza príklady zlyhania kontroly vývozov vojenského materiálu. Ide napríklad o vývoz súčiastok do leteckých motorov z Veľkej Británie do Číny, ku ktorému došlo napriek embargu OSN. Istá talianska firma zas do Číny exportovala vozidlá, ktoré boli neskôr využívané ako prenosné popravné cely. Neschopnosť holandských úradov kontrolovať tranzit zas umožnila export obrnených vozidiel do Izraela, napriek tomu, že bolo známe, že sú zneužívané proti civilistom. Francúzske helikoptéry, ktoré mali licenciu na vývoz do Indie, skončili v Nepále, kde ich ozbrojené sily zneužili na útok proti civilistom.

Európska únia tento rok pripravuje revíziu Kódexu EÚ pre obchodovanie so zbraňami. Amnesty International sa obáva, že ak revízia nebude dôsledná, porušovanie ľudských práv bude v dôsledku nezodpovedných exportov pokračovať.