Fotoreportáž z natáčania spotu Živá knižnica

Video režírovala Iveta Grófová v spolupráci s Hulapa film, s.r.o, OZ Hulapa, kamera: Denisa Buranová, hudba: Matej Hlaváč, produkcia: Daša Parízková za finančnej podpory európskeho programu Program celoživotného vzdelávania – Grundtvig.

Fotky © Patrik Gubiš

O Živých knižniciach sa v poslednom čase veľa rozpráva ale ich obrovský dopad pochopí len ten, kto ich aj skutočne zažil. Podporte projekt Živá knižnica a pomôžte búrať predsudky poslaním správy v tvare DMS KNIHA na 877 alebo kliknite na Dobrú krajinu. Aj vďaka Vám budú môcť mladým ľuďom svoj výnimočný životný príbeh rozpovedať jeho skutočný hrdinovia a hrdinky. Inšpiratívne príbehy tak naučia deti tolerancii, porozumeniu a rešpektu pre ľudské práva a slobody.

Ak Vás zaujíma, ako vznikal spot na Živú knižnicu, pozrite si fotky, ktoré podrobne dokumentujú dvojdňovú prácu celého tímu. Slová sú v tomto prípade zbytočné.

Projekt Neposudzuj knihu podľa obalu  bol podporený sumou 4049,55 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Neposudzuj knihu podľa obalu je Posilnenie aktívneho občianstva.

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk