Generál Blaškič

AI považuje postavenie generála Tihomíra Blaškiča pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, za dosiahnutie spravodlivosti pre obete vojnových zločinov v Bosne – Hercegovine

Blaškiča súd uznal za vinného celkovo v 20 prípadoch zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Odsúdil ho na 45 rokov väzenia, doteraz najvyšší vynesený trest, vzhľadom na závažnosť spáchaných zločinov a vysokú vojenskú funkciu, ktorú zastával počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 – 1995. Medzi obvineniami vznesenými proti nemu bolo organizovanie prenasledovania bosnianskych moslimov systematickými útokmi na mestá a dediny v strednej Bosne vrátane Vitezu, Bušovaca, Kiseljaku a bosnianskej dediny Ahmici. Je považovaný za zodpovedného aj za zadržiavanie bosnianskych moslimov v ôsmich centrách, kde ľudí používali ako živé štíty, bili ich, nútili kopať zákopy a fyzicky aj psychicky ich zneužívali. Súd ďalej zistil, že generál Blaškič je zodpovedný za založenie a činnosť HVO (Chorvátska obranná rada) a Bosniansko-chorvátskych policajných jednotiek v strednej Bosne. Hral tiež hlavnú politickú úlohu v prenasledovaní bosniackych moslimov. Podľa zistenia súdu, generál Blaškič si je plne vedomý porušovania ľudských práv ozbrojenými jednotkami, ktorým velil. V roku 1994 bol zástupcom vedúceho skupiny vyšetrujúcej vojnové zločiny. Súd ďalej zistil, že Blaškič nikdy nevyužil svoju moc na to, aby za vojnové zločiny postavil pred súd čo i len jediného príslušníka HVO, Bosnianskej vojenskej polície alebo polovojenských jednotiek, napríklad v prípade zavraždenia viac ako sto bosniackych civilistov v dedine Ahmici. Týmto rozsudkom tribunál prvý raz uznal medzinárodný ráz chorvátsko-bosnianskeho konfliktu v strednej Bosne. K tomuto záveru došiel na základe intenzívnej intervencie Chorvátska, ktoré vyslalo veľké počty vlastných vojakov na pomoc jednotkám HVO. Pri rôznych príležitostiach tribunál žiadal o informácie od chorvátskej vlády týkajúce sa jej vojenskej účasti v konflikte na území Bosny a Hercegoviny. Tieto boli zamietnuté alebo poskytnuté oneskorene, čo spôsobilo predlžovanie vyšetrovania a oddialilo vynesenie rozsudku. Generál Blaškič má právo odvolať sa proti rozsudku a trestu. Generál Tihomir Blaškič je najvyšší doteraz odsúdený vojenský veliteľ po procese, ktorý trval viac ako dva roky. Celkove súd vypočul 158 svedkov, medzi nimi zahraničných politikov a vojenských veliteľov, vrátane generála Philippe Morillona, prvého francúzskeho vojenského predstaviteľa, ktorý vypovedal pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. “AI sa domnieva, že postavenie pred súd tých, ktorí sú podozriví z takýchto zločinov je návratom k dodržiavaniu ľudských práv. Vyzýva členské štáty OSN a vlády, aby v tejto snahe pokračovali a zaplatili dlh tisíckam obetí porušovania ľudských práv počas ozbrojených konfliktov v bývalej Juhoslávii.”