Grécko: Presuňte žiadateľov o azyl do bezpečia ešte pred tým, než udrie zima

Tlačová správa Amnesty International

Grécka vláda by mala s podporou lídrov EÚ podniknúť kroky pre ukončenie svojej „politiky zadržiavania“ už teraz, pred vypuknutím zimy, vyjadrilo sa 12 ľudskoprávnych a humanitárnych organizácií (vratane Amnesty International) v kampani, ktorá začala 1. decembra.
Skupiny spustili odpočítavanie dní do oficiálneho začiatku zimy, ktorý je 21. decembra 2017. Tvrdia, že predseda vlády Alexis Tsipras by mal s podporou lídrov EÚ okamžite presunúť ľudí do lepších podmienok na pevnine a podniknúť konkrétne opatrenia k tomu, aby ani jeden žiadateľ o azyl nebol ponechaný vonku, v zime.

K 4. decembru je kapacita v centrách na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos prekročená o 7 400 miest: 12 981 ľudí umiestnených v zariadeniach s kapacitou len 5 576. Tisíce z nich, v rátane žien a malých detí, bývajú v letných stanoch, spia v podstate na zemi a sú vystavené zime, vlhkosti a dažďu za stále zhoršujúceho sa počasia. Niektoré ženy sú nútené deliť sa o svoje stany a iné prístrešky s cudzími mužmi, čím riskujú svoje súkromie a bezpečnosť. Je tu nedostatočný prístup k čistej vode, sanitárnym zariadeniam a zdravotníckym službám.

Od marca 2016, kedy dohoda medzi EÚ a Tureckom vstúpila do platnosti, to bude už druhá zima, ktorú budú musieť žiadatelia o azyl stráviť v nepostačujúcich zariadeniach na týchto ostrovoch. Minulú zimu zahynuli v priebehu šiestich dní medzi 24. a 30. januárom na ostrove Lesbos traja muži. Aj keď ešte nebolo vydané oficiálne vyhlásenie o príčine týchto úmrtí, sú prisudzované otrave oxidom uhoľnatým uniknutým z ručne vyrobených ohrievačov, ktoré ľudia na úteku používajú na ohrev svojich mrznúcich stanov. Koncom roka 2016 zabil výbuch, pravdepodobne spôsobený plynovým varičom, kurdskú ženu a jej malé vnúča, ktorí taktiež prespávali v stane na ostrove Lesbos.

Európski a grécki úradníci sa pre odôvodnenie politiky zadržiavania odvolávajú na dohodu medzi EÚ a Tureckom. Táto politika zavedená ako súčasť dohody núti žiadateľov o azyl, ktorí sa ocitnú na gréckych ostrovoch zotrvať na mieste až do vybavenia ich žiadosti, a to bez ohľadu na voľné ubytovacie kapacity alebo adekvátny prístup k službám. Podľa skupín však takéto nútenie žiadateľov o azyl zostať v podmienkach, ktoré porušujú ich ľudské práva a poškodzujú ich dobro, zdravie a česť, nemôže byť ničím ospravedlnené. Niektorí z nich, ktorí prišli na ostrovy ešte na začiatku platnosti dohody sú tu uväznení už 20 mesiacov.

V rámci kampane sa skupiny spoločne snažia zvýšiť povedomie o žalostných podmienkach, ktorým žiadatelia o azyl uväznení na ostrovoch čelia, vyzvať občanov EÚ k spolupráci a monitorovať a informovať verejnosť o reakcii gréckej vlády a lídrov EÚ.

obrázek