Hovorme o súhlase

Prejaviť súhlas so sexuálnou aktivitou neznamená podpísať zmluvu, ale prejav vôle musí byť jasný a nadšený. Rešpektovať potrebu súhlasu pri sexuálnej aktivite znamená nielen súhlas očakávať, ale aj sa oň aktívne a priebežne zaujímať. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o témach súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú v našej spoločnosti správanie, ktoré vedie k sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu a znásilneniu. Pridajte sa ku kampani Hovorme o súhlase a šírme spolu osvetu o príčinách a dôsledkoch sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia.


V Amnesty International Slovensko už viac ako tri roky hovoríme o súhlase. Sme totiž presvedčenx*, že sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám.

Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní.

Veríme, že Slovensko má šancu rozšíriť počet krajín, ktoré pochopili, že deliacou čiarou medzi sexom a znásilnením je súhlas. Je to však šanca, ktorá môže byť využitá, len ak ukončíme dekády trvajúcu politickú ignoranciu či hanebnú toleranciu násilia na ženách a dievčatách v našej krajine. Potrebujeme reálne a dôrazné kroky.

Cieľom kampane Hovorme o súhlase je preto prostredníctvom advokácie podporiť zmenu právnej definície znásilnenia a posilniť verejnú diskusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch. 

Legislatíva, ktorá upravuje znásilnenie, potrebuje zmenu

V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku, sú preto nevyhnutnosťou.

Vzdelávanie o súhlase

Prostredníctvom vzdelávania o súhlase prispievame k búraniu mýtov a predsudkov o sexuálnom vzdelávaní a rozširujeme povedomie o prevencii sexualizovaného násilia a podpore a pomoci preživším. Školy a rôzne kolektívy prejavujú o tieto a iné témy, ktoré by mali byť súčasťou komplexného sexuálneho vzdelávania, veľký záujem. Pre našu prácu je kľúčové priniesť do vzdelávacieho procesu atmosféru bezpečia, ktorá umožňuje mladým ľuďom hovoriť o téme súhlasu a sexualizovaného násilia otvorene, úprimne a citlivo.

Čo hovorí odborná verejnosť o súhlase

Ak chceme žiť v spoločnosti, v ktorej nedochádza k obťažovaniu, znásilneniam a iným formám sexuálneho násilia, v spoločnosti, kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, musíme o súhlase hovoriť! Otvárajme komplikované témy a vstupujme do neľahkých konverzácií o rešpektovaní práv iných, o práve na telesnú autonómiu, o rodovej rovnosti. Vypočujte si alebo prečítajte dôležité a zaujímavé rozhovory zo série Hovorme o súhlase s odborníčkami. 

Staňte sa súčasťou kampane Hovorme o súhlase

Vôľa podieľať sa na sexe či sexuálnej aktivite by mala byť prejavená priamo a dobrovoľne, bez nátlaku. Táto téma ale často prináša rôzne – a neraz náročné – otázky a emócie. Zvyšovať povedomie o škodlivých mýtoch a stereotypoch, zmeniť zastaralé zákony o znásilnení a sexuálnom násilí a pomôcť ľuďom, ktorí zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie, dosiahnuť spravodlivosť dokážeme iba vtedy, ak budeme o tejto téme verejne a vytrvalo hovoriť. V konečnom dôsledku musí byť jasné, že sex je v poriadku iba vtedy, ak je konsenzuálny –⁠ neexistujú tu žiadne šedé zóny ani prípustné výnimky. Pripojte sa ku konverzácii o sexe so súhlasom (#hovormeosuhlase, #suhlasjesexy) a pomôžte nám dosiahnuť zmenu. Bez vás to nepôjde!

Medzinárodná solidarita – Let’s talk about yes

Medzi preživšími a obeťami sexualizovaného násilia sú najviac zastúpení ľudia z najohrozenejších skupín obyvateľstva – ženy a dievčatá, LGBTI+ ľudia, pôvodné obyvateľky a ľudia patriaci k etnickým menšinám, pracovníčky v sexbiznise či ľudia so zdravotným znevýhodnením. V Amnesty International Slovensko prejavujeme solidaritu s preživšími sexualizovaného násilia na celom svete. Len spoločne môžeme dosiahnuť zmenu.

*V článkoch používame x na konci prídavných či podstatných mien, keďže je to jedna z foriem rodovo neutrálnych slovných tvarov.

Prečítajte si ďalšie články o tejto téme

Hovoriť a vzdelávať o ľudských právach je dôležité. Súhlasíte? Podporte našu prácu

Staňte sa aj vy naším darcom alebo darkyňou a pomôžte nám dostať tému súhlasu medzi viac ľudí: na sociálnych sieťach, na webstránke aj cez newsletter.Prečítajte si viac o našej práci