Haitská výzva pre ľudské práva

Dva týždne po zemetrasení, ktoré zdevastovalo Haiti, zápasia jeho obyvatelia s krízou ľudských práv. Amnesty International označila niektoré z najväčších ľudsko-právnych problémov v krajine a načrtla plán, ktorý stavia ochranu ľudských práv do centra pomoci a snahy o rekonštrukciu.

Zneužívanie detí 
Rozvrátené rodiny a zničené školy ponechali tisícky detí na Haiti bez ochrany. Tí najzraniteľnejší by sa tak mohli stať obeťami obchodníkov s ľuďmi. Existuje aj riziko, že deti by sa mohli stať predmetom falošných adopčných procesov – riziko zvýšené záujmom rodín v zahraničí o adopciu haitských detí, ktoré osireli po zemetrasení. Haitské inštitúcie nemajú dostatok kapacít na určenie stavu detí a zabezpečenie ich práva na ochranu. Maloletí bez sprievodu by mohli byť omylom považovaní za siroty. Medzinárodné adopcie by mali byť posledná možnosť po vyčerpaní všetkých domácich alternatív.

Bezpečnosť a vymožiteľnosť práva 
Schopnosť haitskej vlády zabezpečiť právny štát bola zemetrasením vážne narušená. Ustanovenie funkčného právneho systému na riešenie najzávažnejších trestných činov by malo byť najvyššou prioritou. Súčasne rastú obavy, že väzni odsúdení za násilné trestné činy, ktorí utiekli z Národnej väznice Port-au-Prince sa pokúsia znovu získať kontrolu nad najviac znevýhodnenými a ohrozenými obcami. V reakcii na túto hrozbu sa členovia komunity zorganizovali sami, aby sa zabránilo gangom prevzatie kontroly v spoločnosti. Táto situácia by však mohla spôsobiť špirálu násilia.
Práva vysídlených
Stovky tisíc ľudí zostali po zemetrasení bez prístrešia a veľa z nich zo zničených oblastí utieklo.
Vysídlené obyvateľstvo by malo dostávať podporu, aby sa dokázala dobrovoľne a informovane rozhodnúť o svojej budúcnosti. Akékoľvek premiestnenie vnútorne vysídlených osôb z táborov alebo v oblastiach katastrof, musí byť dobrovoľné, pokiaľ evakuácia nie je nevyhnutná pre zabezpečenie zdravia osôb a bezpečnosti.

Násilie páchané na ženách 
V období po prírodnej katastrofe sú ženy a dievčatá často obzvlášť ohrozené rizikom sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi a obmedzeným prístupom ku sexuálnym, reprodukčným a materským zdravotným službám. Tí, ktorí sú zapojení do pomoci a úsilia o obnovu musia zabezpečiť, aby prevencia všetkého násilia založeného na pohlaví, najmä sexuálne násilie, bola plne integrovaná do ich práce.

Zahraničný dlh Haiti 
V roku 2009, medzinárodné finančné inštitúcie a ďalší veritelia zrušili 1,2 miliardy dolárov zahraničného dlhu Haiti. Napriek tomu, Haiti stále dlhuje stovky miliónov dolárov svojim veriteľom.
Splácanie tohto dlhu teraz predstavuje neprijateľné zaťaženie obyvateľov Haiti a národného hospodárstva. Amnesty International vyzvala všetkých veriteľov, aby zrušili dlh Haiti. Naliehanie na jeho splácanie by mohlo brániť Haiti v schopnosti zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv.
Všetky finančné prostriedky plynúce do Haiti v najbližších rokoch musia byť nasmerované do programov na obnovu, zabezpečenie dobrých životných podmienok, ktoré umožnia Haiťanom prístup k základným službám a tiež spravodlivý a udržateľný rozvoj.