Happening: Odovzdanie petície za zákaz kazetovej munície

11.decembra 2013 budeme odovzdávať tisíc podpisov za zákaz kazetovej munície na Slovensku. V petícii ste spolu s nami vyzvali predsedu vlády Roberta Fica, aby sa zasadil za čo najskoršie pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru za zákaz kazetovej munície.  Odovzdávanie petície prebehne pred Úradom vlády.

K zákazu výroby, používania, skladovania a obchodovania s kazetovou muníciou sa už prihlásila väčšina krajín sveta a veľká väčšina členských štátov EÚ. Slovensko patrí k menšine krajín, ktorá sa svojím podpisom k Dohovoru nepridala.

Aj keď sa Slovenská republika aktívne zapájala do prípravy Dohovoru, do dnešného dňa  nepredložila akčný plán plnenia záväzkov Dohovoru ani oficiálne neoznámila predpokladaný termín podpísania Dohovoru. Vláda pritom k predloženiu akčného plánu uznesením vyzvala ministra obrany, ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí ešte v roku 2008.

Na začiatku našej kampane v máji tohto roka, minister obrany uviedol koniec roka 2013 ako možný termín podpisu Dohovoru. Ku dnešnému dňu však nie sú verejne známe správy o prípravách podpisu. Po piatich rokoch od záväzku Slovenskej republiky pristúpiť k Dohovoru, chceme pripomenúť vláde jej nesplnený sľub. Príďte aj Vy spolu s nami odovzdať predsedovi vlády petíciu za zákaz kazetovej munície. 

Viac o kampani: https://www.amnesty.sk/co-robime/zbrane-pod-kontrolou/