Hľadáme stážistu/ku na pozíciu lektor/ka vzdelávacieho programu

NÁPLŇ PRÁCE

 • lektorovanie workshopov a Živých knižníc na školách
 • podieľanie sa na príprave vzdelávacích programov a mimo školných akcií na podporu ľudských práv
 • komunikácia so školami a kontaktnými učiteľmi
 • podpora žiackych a študentských aktivít na podporu ľudských práv v spolupráci s miestnou skupinou Amnesty International v Bratislave
 • podieľanie sa na propagácii a administratíve projektu spoločne so študentmi

OČAKÁVAME

 • skúsenosti s lektorovaním a prácou so študentmi alebo žiakmi sú vítané
 • časovú flexibilitu, účasť na školeniach, workshopoch a stretnutiach lektorov a účastníkov projektu
 • záujem o problematiku ľudských práv a o tému projektu FAIR PLAY (viac informácií o projekte nájdete na https://www.amnesty.cz/vzdelavani/fair-play)
 • vhodné pre študentov VŠ (ideálne pedagogické obory, ale nie je podmienkou)
 • chuť podporiť ľudskoprávne vzdelávanie v Bratislavskom kraji
 • základnou podmienkou je účasť na úvodnom školení v Prahe 18.9.-20.9., náklady sú hradené

PONÚKAME

 • pracovnú skúsenosť v najväčšej ľudskoprávnej organizácii
 • lektorské aj obsahové školenia a pravidelné supervízie
 • rozvoj lektorských znalostí a znalostí v oblasti ľudských práv
 • blízky vzťah k študentom – možnosť sledovať ich rozvoj po dobu trvania projektu
 • zmysluplnú prácu v motivovanom tíme, možnosť sebarealizácie
 • možnosť dlhodobej spolupráce s Amnesty International SK

Časová náročnosť: 4 – 6 hodín týždenne

Trvanie: min. 5 mesiacov, od septembra 2015

Odmena: ide o neplatenú pozíciu, stáž

Miesto výkonu stáže: Bratislava

Pre viac informácií kontaktuje prosím koordinátora projektu [email protected]