ICC žiada o vydanie zatykačov na Netanjahua, Sinvára a ďalších

CITÁCIA AMNESTY INTERANTIONAL
21. MÁJA 2024

Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) požiadal 20. mája 2024 o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, izraelského ministra obrany Joava Galanta, ako aj na vodcov Hamasu Jahju Sinvára, Mohammeda Deifa a Ismaila Haníju. Zatykače majú byť vydané na základe podozrenia z ich zodpovednosti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ku ktorým došlo v Izraeli a v Palestínskom štáte, konkrétne v okupovanom pásme Gazy, prinajmenšom od 7. októbra 2023. Generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard, v tejto súvislosti upozornila, že „nikto nestojí nad medzinárodným právom: žiadni lídri ozbrojených skupín, žiadni vládni predstavitelia – či už volení alebo nie –, žiadni vojenskí predstavitelia. Bez ohľadu na ich zámery nikto nestojí nad zákonom.“

„Tento krok prokuratúry Medzinárodného trestného súdu je dôležitým signálom pre všetky strany konfliktu v pásme Gazy aj mimo neho. Všetky zodpovedné osoby sa budú zodpovedať za skazu, ktorú spôsobili obyvateľstvu pásma Gazy a obyvateľstvu Izraela.

Jednotlivci podozriví zo zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach (OPÚ) by mali čeliť súdnemu procesu a niesť zodpovednosť bez ohľadu na to, aké vysoké je ich postavenie a akú majú moc.

Žiadosť prokurátora ICC o vydanie zatykačov v súvislosti so situáciou v Palestínskom štáte je dlho očakávanou príležitosťou ukončiť desaťročia trvajúci cyklus beztrestnosti v Izraeli a na OPÚ. Zároveň je to príležitosť obnoviť dôveryhodnosť medzinárodného súdneho systému ako celku.

Všetky štáty musia rešpektovať legitímnosť súdu a zdržať sa akýchkoľvek pokusov o zastrašovanie alebo nátlaku na súd, aby sudcovia mohli vykonávať svoju prácu úplne nezávisle a nestranne.

Teraz je úlohou komory pre prípravné konanie urýchlene preskúmať tieto prvé žiadosti o vydanie zatykačov. Kým o nich rozhodne, úrad prokurátora bude pokračovať vo vyšetrovaní. Všetky štáty vrátane tretích štátov, ktoré nie sú členmi ICC, musia rozhodnutie komory rešpektovať. Ak sudcovia a sudkyne ICC schvália akékoľvek zatykače, všetky členské štáty ICC budú musieť zabezpečiť ich vykonanie,“ povedala Agnès Callamard.

Doplňujúce informácie o žiadostiach na vydanie zatykačov na izraelských predstaviteľov a predstaviteľov Hamasu

V predložených žiadostiach o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta sa uvádzajú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti podľa Rímskeho štatútu spáchané v pásme Gazy najmenej od 8. októbra 2023: vojnové zločiny vyhladovania civilného obyvateľstva, útokov zameraných na civilné obyvateľstvo s úmyslom zabitia alebo vraždy a spôsobovania veľkého utrpenia a zločiny proti ľudskosti vyhladzovania a/alebo vraždy, a to aj prostredníctvom vyhladovania, prenasledovania a ďalších činov, ktoré predstavujú zločiny proti ľudskosti.

Pokiaľ ide o vodcov Hamasu Jahju Sinvára, Mohammeda Deifa a Ismaila Haníju, úrad prokurátora ich obviňuje zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov spáchaných najmenej od 7. októbra, okrem iného zo zločinov vyhladzovania, vraždy, znásilňovania a iného sexuálneho násilia, brania rukojemníkov a mučenia a iného krutého zaobchádzania v kontexte zajatia.

Na vydanie zatykačov bude potrebné, aby predložené žiadosti preskúmala a schválila súdna komora pre prípravné konanie. Úrad prokurátora zároveň uviedol, že pokračuje vo vyšetrovaní. To znamená, že ešte môžu nasledovať ďalšie žiadosti o vydanie zatykačov na iné osoby alebo o rozšírenie vyšetrovania o iné trestné činy.

Kontext situácie: Zatykačom na Benjamina Netanjahua, Joava Galanta, Jahju Sinvára, Mohammeda Deifa a Ismaila Haníju to nemôže skončiť

Amnesty International dlhodobo vyzýva prokurátora ICC, aby okamžite prijal konkrétne opatrenia na urýchlenie vyšetrovania začatého v marci 2021 vo veci možných zločinov podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu spáchaných od 13. júna 2014 v pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema. Dňa 29. októbra a opäť v novembri 2023 prokurátor ICC oneskorene vydal vyhlásenia, v ktorých potvrdil, že prebiehajúce vyšetrovanie ICC týkajúce sa situácie v Palestíne sa bude vzťahovať aj na činy spáchané všetkými stranami v Izraeli a na OPÚ 7. októbra a po 7. októbri.

Izraelské orgány dosiaľ nedokázali urýchlene, dôkladne a nezávisle vyšetriť vojnové zločiny a iné porušenia medzinárodného práva, ktorých sa dopustila izraelská armáda vo všetkých častiach Okupovaných palestínskych území. A palestínske orgány nevyšetrili zločiny a porušenia medzinárodného práva zo strany Hamasu a iných ozbrojených skupín.

Amnesty International zhromaždila dôkazy, ktoré ukazujú, ako izraelské sily naďalej hrubo porušujú medzinárodné humanitárne právo, a to aj od 7. októbra 2023 prostredníctvom nerozlišujúcich alebo priamych útokov na civilistov, civilistky a civilné objekty v okupovanom pásme Gazy. Tieto útoky musia byť vyšetrené ako vojnové zločiny. Izraelské orgány tiež nedodržiavajú opatrenia na zabránenie genocíde vydané Medzinárodným súdnym dvorom, keď úmyselne znemožňujú prístup dostatočnej humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Nerozlišujúce útoky alebo priame útoky izraelských ozbrojených síl na civilistov, civilistky a civilné objekty zdokumentovala Amnesty International aj počas ozbrojených konfliktov v pásme Gazy v rokoch 2008-9, 2014 a 2021.

Amnesty International zdokumentovala aj porušovanie medzinárodného práva zo strany Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín 7. októbra a po ňom vrátane úmyselného zabíjania civilistov, brania rukojemníkov a uskutočňovania nerozlišujúcich raketových útokov na Izrael. Amnesty International vyzýva Hamas a palestínske ozbrojené skupiny, aby bezpodmienečne prepustili všetkých civilistov, ktorých v pásme Gazy naďalej držia ako rukojemníkov. Branie rukojemníkov je vojnový zločin. Amnesty International neustále dokumentuje porušovanie medzinárodného práva, ktorého sa dopúšťajú Hamas a iné ozbrojené skupiny v pásme Gazy, vrátane mučenia a zlého zaobchádzania, nerozlišujúcich raketových útokov na Izrael a útokov, ktoré majú za následok palestínske obete v okupovanom pásme Gazy.