Irak plánuje 128 popráv

Amnesty International (AI) vyzýva irackého ministra zahraničných vecí, aby zastavil plánovanú popravu 128 ľudí odsúdených na smrť. AI varuje, že mnohí z nich boli pravdepodobne odsúdení po nespravodlivých súdnych procesoch. Popravy by sa mali uskutočniť od budúceho týždňa po 20-členných skupinách.

„Iracká vláda v roku 2004 tvrdila, že obnovenie trestu smrti v krajine utlmí násilie. Extrémne násilie však pokračuje naďalej. Opäť sa ukázalo, že trest smrti nemá žiaden odstrašujúci účinok,“ povedal riaditeľ AI pre Blízky Východ a Severnú Afriku Malcolm Smart.

„Za mnohé útoky v krajine sú zodpovední samovražední útočníci, a je zrejmé, že ich trest smrti nijakým spôsobom neodstrašuje,“dodal Smart.

Amnesty International obdržala 9. marca informácie o tom, že iracká Prezidentská rada (ktorú tvorí prezident a dvaja viceprezidenti) schválila trest smrti pre 128 ľudí. Popravy sa majú konať v skupinách po 20 ľudí každý týždeň.

Iracké úrady nezverejnili osobné údaje odsúdených, čo vyvoláva obavy, že mnohí z nich boli odsúdení na smrť v súdnych procesoch, ktoré nesplnili medzinárodné štandardy spravodlivého súdu. Väčšina zo 128 ľudí bola pravdepodobne odsúdená Irackým hlavným trestným súdom (CCCI), ktorého súdne procesy dlhodobo tieto štandardy nenapĺňajú.

Niektorí boli odsúdení za zločiny ako vražda alebo únos na základe priznaní, o ktorých tvrdia, že od nich polícia získala mučením. Takéto tvrdenia podľa nich súd prešetril iba povrchne alebo sa nimi vôbec nezaoberal.

„Iracký súdny systém nie je schopný zaručiť spravodlivé súdne procesy v bežných kriminánych prípadoch, nieto ešte v prípadoch, kde sa odsudzuje na smrť. Obávame sa, že mnoho ľudí išlo na smrť po nespravodlivom súdnom procese,“ vyhlásil Smart.

Amnesty International varuje, že v Iraku vládne politické násilie, na ktoré trest smrti nedáva odpoveď. Trest smrti často zvyšuje brutalitu kriminálnych činov. AI žiada, aby iracká vláda okamžite zrušila plánované popravy a zaviedla na trest smrti moratórium. Takisto žiada, aby vláda zverejnila informácie o 128 odsúdených na smrť vrátane ich mien, detailov týkajúcich sa ich súdneho procesu, ako i miesta ich momentálneho zadržiavania.

Použitie trestu smrti v Iraku radikálne vzrástlo odkedy ho vláda obnovila v roku 2004. V minulom roku bolo v Iraku odsúdených na smrť 285 ľudí, z čoho minimálne 34 bolo popravených. Skutočné čísla sú pravdepodobne oveľa vyššie. Neexistuje totiž oficiálna štatistika, ktorá by evidovala počet ľudí, ktorí čelia trestu smrti. Iracké médiá o popravách informujú nepravidelne, ak vôbec.

Viac o kampani trest smrti sa dozviete na tejto stránke.