Izoláciu a bitie v nových väzniciach treba zastaviť

Organizácie za ľudské práva Amnesty International a Human Rights Watch požiadali o okamžité zmeny v tureckom trestnom systéme. Urobili tak na základe správ o násilí voči väzňom, ktorí boli nedávno prevezení do menších ciel.

Zástupcovia oboch organizácií sa momentálne nachádzajú v Turecku aby preskúmali decembrové operácie v 20 väzniciach a zistili podmienky väzňov v novom type väzníc, do ktorých bola prevezená väčšina väzňov. Počas operácií zahynulo najmenej 29 väzňov a dvaja vojaci.

Z rôznych zdrojov sa potvrdilo, že väzni boli bití a mučení pred, počas aj po transfere do nových nízkokapacitných ciel. Podľa výpovedí boli väzni po príchode do väznice Kandira, neďaleko Izmitu, zbití obuškami. Sťažnosti nie je možné podložiť dôkazmi, pretože nebola splnená požiadavka právnych obhajcov o vyšetrenie súdnym lekárom.

Všetky správy potvrdzujú, že režim výkonu trestu v samoväzbe alebo v celách s nízkym počtom spoluväzňov nesplnil očakávanie reformy podniknutej Ministerstvom spravodlivosti. Mnoho väzňov zostáva celý deň bez ľudského kontaktu. Výnimkou sú večerné nástupy, ktoré boli často sprevádzané násilím. Niektorí väzni v samoväzbe neboli videní od polovice decembra.

Donedávna nebolo väzňom povolený pohyb na dvoroch pripojených k individuálnym celám. Podľa zistení Amnesty International a Human Rights Watch, nebolo väzňom v novom type väzníc povolené opustiť cely pre zotavenie, dôkladné precvičenie alebo športovanie. Taktiež im nebolo povolené stretávať sa s ostatnými väzňami. Väzni sa sťažujú na púšťanie veľmi hlasnej hudby na prístupových chodbách k celám.

“Naše vyšetrovanie naznačuje, že prevezení väzni sú držaní v izolácií, boli mučení alebo sa s nimi zle zaobchádzalo,” uviedli zástupcovia z Human Rights Watch a Amnesty International. “Mučenie ľudských bytostí je činom krutosti a je zakázané medzinárodnými dohovormi o ľudských právach. Izolácia môže spôsobiť psychické a mentálne poškodenie a môže viesť ku krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Zodpovedná je turecká vláda, ktorá musí takéto zneužívanie okamžite zastaviť.”

Zástupcovia Amnesty International a Human Rights Watch požiadali Ministerstvo spravodlivosti o rozhovor a prístup k väzňom, avšak obe požiadavky boli odmietnuté. Stretli sa so zástupcami Výboru pre ľudské práva tureckého parlamentu a Združenia pre ľudské práva.

Viac ako 300 väzňov naďalej vedie hladovku a mnohí z nich držia pôst vyše 70 dní. Je pravdepodobné, že v nasledujúcich dňoch dôjde aj k úmrtiam. Amnesty International a Human Rights Watch sú veľmi znepokojené poslednými zmenami v tureckom systéme väzníc a naliehavo odporúčajú tureckej vláde, aby zaručila:

  • prístup právnych zástupcov a nezávislých lekárov k väzňom za účelom prešetrenia sťažností na mučenie a zlé zaobchádzanie ako aj poskytnutie potrebnej lekárskej starostlivosti;
  • že režim výkonu trestu v samoväzbe alebo v celách s nízkym počtom spoluväzňov v novom type väzníc bude zrušený a počas dňa budú otvorené dvere vo väzenských jednotkách, aby sa väzňom v jednotlivých blokoch umožnilo stretávať sa;
  • voľný prístup zástupcov právnických, lekárskych a ľudskoprávnych združení, aby sa zaručilo nové väznice sú vedené v súlade s tureckými zákonmi a medzinárodnými štandardmi o ľudskom zaobchádzaní s väzňami.

Obe organizácie zároveň žiadajú Radu Európy aby posúdila oblasť spravovania väzníc a aktívne sa zasadila v súčasnej kríze v tureckom väzenskom systéme.