Izraelská streľba na lodi s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy musí byť prešetrená

Amnesty International vyzvala Izrael, aby začal okamžité dôveryhodné a nezávislé vyšetrovanie usmrtenia najmenej 10 aktivistov na lodiach, ktoré protestovali proti izraelskej blokáde pásma Gazy.

“Je zjavné, že izraelské ozbrojené sily použili neprimeranú silu,” povedal Malcolm Smart, riaditeľ Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku. “Izrael hovorí, že jeho jednotky konali v sebaobrane, uvádzajúc, že boli napadnutí demonštrantami. Toto tvrdenie však stráca na dôveryhodnosti, vzhľadom na neprimeranú silu použitú izraelskými vojakmi.”

Amnesty International vyzvala predstaviteľov Izraela, aby ako prvý krok ihneď zverejnili rozkazy vydané vojakom, ktorí vykonali tento smrtiaci útok.

“Aktivisti na lodiach dali jasne najavo, že ich hlavným cieľom bol protest proti pokračujúcej izraelskej blokáde, ktorá vytvára formu kolektívneho trestu a predstavuje tak  porušenie medzinárodného práva,” povedal Malcolm Smart.

Za takmer tri roky Izrael, ktorý okupuje pásmo Gazy, zaviedol politiku zakazujúcu  pohyb všetkého tovaru a osôb, s výnimkou najzákladnejších humanitárnych potrieb, ktoré  sú dovážané medzinárodnými humanitárnymi organizáciami. Iba zlomok pacientov, ktorí potrebujú ošetrenie mimo Gazy dostanú povolenie. Už niekoľko desiatok ľudí v pásem Gazy zomrelo čakajúc na izraelské povolenie vycestovať.

“Blokáda sa nezameriava na ozbrojené zložky, ale trestá celé obyvateľstvo Gazy tým, že obmedzuje dovoz potravín, zdravotníckeho materiálu, školských potrieb a stavebných materiálov,” povedal Malcolm Smart. “Nie je prekvapením, že dopad pociťujú najmä najzraniteľnejší medzi 1,5 miliónmi ľudí v Gaze: deti, starší ľudia a chorí.”

“Blokáda predstavuje podľa medzinárodného práva kolektívny trest a musí byť okamžite zrušená.”

Izrael má podľa medzinárodného práva povinnosť na zaistenie dobrých životných podmienok obyvateľov Gazy, vrátane ich práva na ochranu zdravia, vzdelania, potravín a primeraného bývanie.