JAR: Africké štáty musia zvrátiť trend páchania násilia na ľuďoch s albinizmom

Podľa Amnesty International bolo zasadnutie OSN na vysokej úrovni venované otázke albinizmu v Afrike, ktoré sa konalo  dňa 8. novembra v Pretórii, Juhoafrickej republike, kľúčovú príležitosť na ukončenie diskriminácie a násilných útokov páchaných na ľuďoch s albinizmom na celom kontinente.

„Africkí lídri a africké komunity sa musia spojiť a proti hlavným príčinám pretrvávajúcej diskriminácie a hrôzostrašným prejavom násilia voči ľuďom s albinizmom bojovať spoločne,“ povedal Deprose Muchena, regionálny riaditeľ AI pre južnú Afriku.

„Nik nesmie byť diskriminovaný na základe svojho výzoru. Máme šancu zvrátiť tento trend v prospech ľudí s albinizmom. Delegáti musia prijať konkrétne kroky a zaviesť opatrenia, ktoré ľuďom s albinizmom zabezpečia účinné rešpektovanie ich ľudských práv v plnom rozsahu.“

Zasadnutie zvolala Ikponwosa Eroová, prvánezávislá odborníčka OSN v oblasti rešpektovania ľudských práv ľudí s albinizmom.

Stretli sa na ňom organizácie občianskej spoločnosti, ktoré zastupujú ľudí s albinizmom v rôznych kútoch kontinentu, a mohli sa  podeliť o svoje skúsenosti.

Pozadie

Správa Amnesty International vydaná v júni 2016 odhalila vlnu násilných útokov páchaných v Malawi na ľuďoch s albinizmom. Počet útokov za posledné dva roky prudko stúpol. Len v apríli 2016 došlo k vraždám 4 ľudí vrátane jedného dieťaťa. Od novembra 2014 do júna 2016 bolo zabitých 18 ľudí. V rovnakom období bolo unesených najmenej 5 osôb, ktoré sú do dnešného dňa nezvestné.

Zabíjanie ľudí s albinizmom podporuje presvedčenie, že ich kosti majú priniesť bohatstvo a šťastie. Časti ich tiel sa údajne predávajú liečiteľom praktizujúcim tradičnú medicínu v Malawi a Mozambiku, ktorí ich používajú na výrobu kúziel a elixírov.

Prípad Annie, dievčaťa z albinizmom z Malawi je súčasťou tohtoročného Maratónu písania listov. Žiadajte spolu s nami, aby Malawi chránila svojich obyvateľov s albinizmom pred vraždami!