Je bezpečné dodávať zbrane sýrskej opozícii?

Európskej únii (EÚ) sa nepodarilo dohodnúť na predĺžení úplného zbrojného embarga na vývoz zbraní do Sýrie, týkajúceho sa ako sýrskej vlády, tak aj ozbrojených opozičných skupín. Namiesto toho došlo 27. mája 2013 k prijatiu návrhu Veľkej Británie a Francúzska povoliť dodávky zbraní sýrskym ozbrojeným opozičným skupinám.

Export zbraní z EU pre sýrsku vládu naďalej vylúčený

Na základe výskumu na území Sýrie našla Amnesty International závažné dôkazy o tom, že zbrane v rukách sýrskej vlády boli a sú používané pri páchaní systematického a rozsiahleho porušovania ľudských práv – vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Na základe týchto skutočností Amnesty International opakovane vyzýva Bezpečnostnú radu OSN k zavedeniu úplného zbrojného embarga voči sýrskej vláde, ktoré však ani dva roky od začiatku konfliktu nenachádza podporu Ruska a Číny.

Postoj EÚ k exportu zbraní sýrskym ozbrojeným opozičným skupinám

Podľa vyhlásenia Rady EÚ z 27. mája 2013 sa členské štáty dohodli, že zatiaľ žiadne dodávky neuskutočnia, ale ich rozhodnutie nepredĺžiť zbrojné embargo už transfery zbraní pre ozbrojené opozičné skupiny umožňuje. Členské štáty EÚ sa dohodli, že pripustia predaj, dodávky, prevod a vývoz vojenského vybavenia alebo vybavenia, ktoré by mohlo byť použité na vnútornú represiu, a to v prospech Národnej koalície sýrskych opozičných a revolučných síl tam, kde by toto vybavenie bolo určené na ochranu civilistov.

Štáty sa taktiež zaviazali, že budú požadovať záruky proti zneužitiu povolenia na vývoz, najmä vo forme informácií o koncovom užívateľovi a konečnom mieste určenia dodávky. Mali by pritom rešpektovať všeobecné pravidlá posudzovania exportu zbraní, na ktorých sa ministri zahraničných vecí zhodli už v roku 2008 prijatím Spoločného postoja Rady EÚ  a ktoré jasne hovoria o dodržiavaní ľudských práv v cieľovej krajine ako o jednom zo základných kritérií, ktoré musí krajina pri zvažovaní vývozu uplatniť. Nesmie povoliť vývoz za podmienok, v ktorých by mohli zbrane napomôcť vnútorným represiám, mučeniu, sexuálnemu násiliu alebo útokom na civilistov.

Záruky, že zbrane neprispejú k porušovaniu ľudských práv, neexistujú 

V praxi bude tento proces posudzovania rizík zložitý. Amnesty International vyzýva všetky štáty, aby uplatňovali zásady ochrany ľudských práv, pravidlá o obchodovaní so zbraňami a prísne dodržiavali kritériá spoločného postoja Rady EÚ s ohľadom na posudzovanie rizík porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva potenciálnym príjemcom zbraní.

Amnesty International zhromaždila dôkazy, ktoré svedčia o zneužívaní zbraní na porušovanie ľudských práv zo strany niektorých ozbrojených opozičných skupín, ktoré v Sýrii pôsobia, pričom niektoré prípady dosahujú závažnosť vojnových zločinov. Transfery zbraní akýmkoľvek ozbrojeným opozičným skupinám v Sýrii by preto mali byť pozdržané. Hoci preto na export opozičným skupinám neexistuje plošné embargo EÚ, vlády musia pred udelením povolenia na export zodpovedať nasledujúce otázky:

  • Aké sú konkrétne záruky, že dodané zbrane neprispejú k porušovaniu ľudských práv skupinami, ktoré sa už takéhoto porušovania v minulosti dopustili?
  • Ako bude krajina EÚ na vzdialenosť niekoľkých tisícok kilometrov monitorovať používanie dodaného materiálu? Ako bude monitorovanie prebiehať dlhodobo – napr. rok po dodaní materiálu?
  • Aké sú záruky toho, že jedna opozičná skupina zbrane neposunie inej skupine? Aké sú záruky toho, že sa zbraní nezmocnia skupiny, s ktorými sa v rámci transakcie nepočítalo (napr. bojovníci napojení na al-Kájdu)?

Na základe dostupných informácií o jednaní jednotlivých skupín sa zdá, že odpovedať na všetky tieto otázky uspokojivo je nemožné. V poslednom období v Sýrii naviac okrem útokov na civilistov, mučenia a mrzačenia zajatcov pribúdajú útoky na novinárov a reportérov, o ktorých sa útočníci domnievajú, že stránia sýrskej vláde.