Je nevyhnutné prijať kroky na ukončenie humanitárnej krízy v Sýrii

Medzinárodná komunita musí prijať okamžité kroky na ukončenie trápenia miliónov civilistov v Sýrii, ktorí sú ohrození hladovaním, ako aj vážnym nedostatkom lekárskej starostlivosti a vhodného bývania, uviedla Amnesty International pred konferenciou prispievateľov OSN v Kuvajte tento týždeň.

„Doteraz bola reakcia sveta na krízu v Sýrii žalostne neadekvátna. Do konca roku 2013 bola humanitárna výzva OSN – najväčšia v histórii organizácie- financovaná iba na 70 percent. Toto malo za následok zníženie až zastavenie pomoci niektorým z najviac zraniteľných obetí sýrskeho konfliktu, ktoré musia čeliť ťažkým zimným mesiacom s minimálnou podporou a zdrojmi“, povedal Philip Luther, Riaditeľ programu Amnesty International pre Blízky východ a Severnú Ameriku.

Hoci niektoré krajiny poskytli štedré podpory, stále sa nájdu štáty – vrátane Spojených arabských emirátov, jedného z najbohatších členov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktoré hoci pomoc prisľúbili, ešte tak neurobili. Rusko, ktoré prejavilo značný politický záujem na riešení krízy v Sýrii, dosiaľ podporilo humanitárne úsilie iba minimálne.
 
„Svet nesmie opakovať chyby z minulého roka. Ponuka pomoci nemá žiadny účinok, pokiaľ samotná pomoc nedorazí. Tento rok svetové mocnosti, hlavne tie, ktoré na to majú finančné prostriedky, musia zabezpečiť splnenie svojich prísľubov. Konferencia prispievateľov pomoci dáva svetovým lídrom šancu ukázať, že na ľudí v Sýrii nezabudli,“ povedal Philip Luther.
 
Organizácia nalieha na svetových lídrov, aby výrazne zvýšili svoje snahy na konferencii v stredu 15. januára, cieľom ktorej je získať prostriedky vo výške 6,5 miliardy amerických dolárov na financovanie humanitárneho programu, ktorý bude poskytovať podporu obetiam konfliktu.
 
Pokračujúce násilie v Sýrii viedlo k jednej z najväčších humanitárnych kríz súčasnosti.
 
Mnohí z tých, ktorí nedobrovoľne ostali v Sýrii musia čeliť vážnemu nedostatku jedla. Ľudia, ktorí ušli zo Sýrie a usadili sa v susedných štátoch, rovnako čelia ťažkým podmienkam v nedostatočne zásobených utečeneckých táboroch.
 
Spolu s výzvou pre krajiny na financovanie humanitárnej akcie v Sýrii, Amnesty International vyzýva sýrsku vládu na zastavenie blokády uvalenej na civilné obyvateľstvo v oblastiach kontrolovaných opozičnými silami. Sýrska vláda, rovnako ako aj ozbrojené opozičné skupiny musia zabezpečiť humanitárnym agentúram a organizáciám neobmedzený prístup a možnosť pomoci civilnému obyvateľstvu.
 
„V súčasnosti ľudia, ktorí prišli o svoje domovy nie vlastnou vinou, či už v krajine, alebo za jej hranicami, nedostávajú žiadnu pomoc. Medzinárodná komunita musí zvýšiť svoje úsilie na všetkých úrovniach a ukázať, že na utečencov ešte nezabudli,“ dodal Philip Luther.