Jedinou odpoveďou na utečeneckú krízu je dodržiavanie ľudských práv

Tlačová správa Amnesty International Slovensko, 7. júla 2016

Európska únia v čele so Slovenskom čelí zásadnej výzve v podobe zvládnutia utečeneckej krízy. Nepochybne ide o situáciu, ktorá si vyžaduje komplexné riešenia. Ľudské práva však nemožno z procesu zvažovania opatrení vynechať. Vývoj nasvedčuje, že viac ako ľudské práva Európskú úniu zaujíma zbavenie sa zodpovednosti za utečencov prostredníctvom zlých dohôd z tretími krajinami . Amnesty International Slovensko vyzýva slovenskú vládu, aby využila svoje líderskú pozíciu v rámci predsedníctva a striktne trvalo na dodržiavaní ľudsko-právnych záväzkov.

Pri príležitosti dnešného neformálneho stretnutia ministrov pre vnútorné záležitosti v Bratislave, Amnesty International požaduje, aby výstupmi diskusie boli konkrétne a reálne riešenia prevzatia zodpovednosti za ľudí na úteku a migrantov ako aj zabezpečenia bezpečných a reálnych ciest do Európy. Podľa Amnesty International týmto riešením nie je prijímanie dohôd s tretími krajinami, ktorými naopak presúva zodpovednosť mimo krajín Európskej únie ako aj prehlbuje utrpenie a porušovanie ľudských práv ľudí na úteku.

Ministri pre vnútorné záležitosti by sa mali sústrediť na to, aby sa Celosvetová dohoda OSN, ktorá sa bude prijímať počas zasadania Valného zhromaždenia OSN v septembri, obsahovala skutočne konkrétne a objektívne kritéria delenia sa o zodpovednosť za ľudí na úteku, ktoré bude sprevádzať robustný systém monitorovania dodržiavania dohodnutých záväzkov.

„Bez silného systému zostane táto dohoda len ďalšou z rady vágnych, nič neriešiacich politických dohôd. Slovenské predsedníctvo má jedinečnú príležitosť viesť európskych lídrov smerom k prijatiu takých záverov, ktoré v septembri vyústia do skutočné efektívneho a konkrétneho mechanizmu delenia sa o zodpovednosť,“ konštatuje Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

Európska únia však prijíma návrhy s tretími krajinami, ktorými sa chce zbaviť zodpovednosti. Namiesto ochrany a rešpektovania ľudských práv ľudí na úteku tým, že im zabezpečí prístup k azylovej procedúre, chráni „pevnosť Európu“ uzatváraním dohôd s krajinami, ktoré porušujú ľudské práva.

Podľa Amnesty International sú tieto návrhy v ostrom rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami EÚ a členských štátov. „Európski lídri za pojem solidarity skrývajú dohody, ktoré sú nielen nepremyslené, ale môžu byť aj ilegálne. Európska únia sa namiesto oslabovania systému ochrany ľudských práv musí postaviť do čela jeho ochrany a zabezpečiť, že každý, kto uniká pred vojnou, konfliktom či prenasledovaním má možnosť požiadať o azyl,“ dodáva Gunišová.

EÚ sa týmito dohodami môže stať komplicom v porušovaní ľudských práv ľudí na úteku a migrantov v tretích krajinách. Amnesty International preto vyzýva EÚ, aby nepokračovala v tejto forme spolupráce a namiesto toho sa sústredila na vytvorenie bezpečných a legálnych ciest pre ľudí na úteku presídľovaním, humanitárnymi vízami či zjednotením rodín.