Kanada: Masívna priehrada ohrozuje pôvodné obyvateľstvo

Výstavba masívnej priehrady a hydroelektrárne v kanadskej provincii Britskej Kolumbie je porušením záväzkov Kanady chrániť ľudské práva pôvodných obyvateľov. Amnesty International to uvádza v správe, ktorá vyšla pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodných obyvateľov sveta 9. augusta.

Správou Miesto, z ktorého niet návratu: Ľudské práva pôvodných obyvateľov v Kanade ohrozuje priehrada štartuje celosvetová kampaň Amnesty International za zastavenie výstavby priehrady „Miesto C“. Táto stavba zbaví pôvodné obyvateľstvo Údolia rieky Peace prístupu k pozemkom a vode, ktoré sú životne dôležité pre ich živobytie a kultúru.

“Výstavba priehrady „Miesto C“ dokazuje pretrvávajúcu priepasť medzi rétorikou a realitou, keď  ide o práva pôvodných obyvateľov na celom americkom kontinente,“ uviedla Erika Guevarová-Rosasová, riaditeľka Amnesty International pre Ameriku.

 Britská Kolumbia pokračuje v konštrukcii masívnej hydroelektrickej priehrady aj napriek tomu, že pôvodní obyvatelia využívajú ohrozené Údolie rieky Peace pre lov, rybárčenie a obrady.

“Práva chránené historickou dohodou, kanadskou ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi normami boli odsunuté na bok v mene developerského projektu, ktorý nemá žiadny jasný účel alebo odôvodnenie, ani súhlas pôvodných národov, ktoré budú trpieť následkami tejto výstavby.“ 

Priehrada zaplaví viac než 100 km rieky Peace a jej prítokov. Územie je súčasťou tradičných teritórií mnohých pôvodných obyvateľov tohto regiónu.

Predstavitelia kanadskej vlády otvorene priznali, že pri rozhodovaní o schválení stavby ani raz nevzali do úvahy to, či je výstavba priehrady v súlade so záväzkami vlády voči pôvodným obyvateľom. Stavba pokračuje aj napriek tomu, že národy West Moberly a Prophet River First napadli výstavbu priehrady na súde.

Stavba priehrady je obzvlášť znepokojujúca aj preto, že rozsiahly rozvoj v ropnom priemysle a iné ťažobné aktivity v regióne už zmenšili územia, ktoré majú pôvodní obyvatelia ešte k dispozícii na vykonávanie obradov, pestovanie plodín živiacich ich rodiny a na učenie detí o ich kultúre a tradíciách.

“Hovoriť o rešpektovaní práv domorodých obyvateľov nestačí. Vláda musí konať a chrániť tieto práva. Čokoľvek iné bude pokračovaním tých istých schém rasizmu a diskriminácie, ktoré viedli k stáročiam ochudobňovania a zbedačovania pôvodných ľudí na celom svete,“ povedala  Erika Guevarová-Rosasová.

Náčelník kmeňa West Moberly First Nations Roland Willson Amnesty International povedal: “Nikdy sme nepovedali nie produkcii energie. Len hovoríme, aby sme si chránili údolie. Je to posledný kúsok zeme, ktorý je stále relatívne nedotknutý.”

Lynette Tsakozová, náčelníčka kmeňa Prophet River First Nation, povedala: “Ešte nie je neskoro zmeniť kurz. Zničenie rieky Peace sa dá ešte zvrátiť. Zastavenie výstavby priehrady je pre vládu perfektnou príležitosťou ukázať všetkým Kanaďanom, že berie zmierenie vážne.“

Viac ako 46 tisíc ľudí už podpísalo petíciu Amnesty International proti výstavbe priehrady. Organizácia teraz vyzýva svojich členov na celom svete, aby žiadali kanadskú vládu o zastavenie výstavby priehrady, a aby chránila ľudské práva pôvodných obyvateľov.

Viac na túto tému:

Miesto, z ktorého niet návratu: Ľudské práva pôvodných obyvateľov v Kanade ohrozuje priehrada, (Brífing, 9. august 2016)

Obetovanie práv v mene rozvoja, (Správa, august 2011)