Konec lámania rúk nad Sýriou

Nemožno sledovať videá, pochádzajúce zo Sýrie, tak aby nás nezasiahli. Musíme opäť zúriť nad opakovaným neúspechom medzinárodného spoločenstva zastaviť vraždenie civilistov.

Z miest mimo Damask prichádzajú najnovšie  mrazivé údaje o možných zločinoch proti ľudskosti a vojnových zločinoch. Aj keď je zložité overiť pravosť záberov, alebo jednoznačne označiť vinníka v tejto fáze, Amnesty International sa spojila s lekármi a ďalšími odborníkmi, aby zistila, či príznaky postihnutých osôb zodpovedajú použitiu chemických zbraní. Organizácie a jednotlivci v Sýrii tiež pomáhajú získavať ďalšie informácie o aktuálnom zdravotnom stave ľudí v postihnutých oblastiach.

Sýrska vláda vehementne popiera zodpovednosť za útok, ale doposiaľ sa nepodarilo umožniť prístup tímu OSN, ktorý po niekoľkých mesiacoch vyjednávania prišiel do Damasku s úlohou prešetriť údajné chemické útoky. Situácia ukazuje stupeň paralýzy, ktorá postihla medzinárodné spoločenstvo v prípade Sýrie.

Tato paralýza je natoľko extrémna, že núdzové zasadnutie Rady bezpečnosti OSN 21.augusta vyzvalo k „objasneniu“ toho, čo sa stalo, ale nebolo schopné vyzvať k vyšetrovaniu. Čas rýchlo uteká. Tým OSN musí mať bezodkladný prístup k miestu údajného útoku, musí mu byť poskytnutý priestor pre odber vzoriek, zhromaždenie dôkazov, ktoré môžu byť zničené, rozhovory s obeťami a svedkami a musí byť umožnené pracovať bezpečne na území pod kontrolou ozbrojených opozičných skupín, ktoré je ostreľované vládou. Bolo by absurdné, keby tím OSN určený k preverovaniu užitia chemických zbraní nevyšetroval možný najvážnejší útok chemických zbraní od ich užitia Sadámovým režimom.

Ktokoľvek stojí za týmto útokom, jedno je isté – medzinárodne spoločenstvo musí teraz mobilizovať, nie odsudzovať a postaviť sa zodpovedne pred spravodlivosť.

Akékoľvek užitie chemických zbraní môže predstavovať vojnový zločin, alebo zločin proti ľudskosti. Aj keď je Sýria jednou z mála zemí, ktoré nepodpísali ani neratifikovali Dohovor o chemických zbraniach, ktorý zakazuje použitie, výrobu, skladovanie alebo prevoz týchto zbraní – všetky štáty nesú spoločnú zodpovednosť za vyšetrovanie a stíhanie týchto trestných činov podľa medzinárodného práva, bez ohľadu na miesto ich spáchania.

Vytvorenie spoločného medzinárodného vyšetrovania a stíhania zvyšuje jeho šance na úspech. Pokiaľ sa niektoré zodpovedné osoby pokúsia hľadať útočisko v zahraničí, budú v súlade s medzinárodnou jurisdikciou zadržaní a vyšetrovaní. Členovia Rady bezpečnosti OSN by o to mali usilovať.

Medzinárodné spoločenstvo dostalo poslednú šancu ukončiť neefektívnu reakciu na dlhotrvajúce a vážne násilnosti, porušovanie ľudských práv a humanitárnych práv v Sýrii, ktoré za sebou zanechalo viac ako 100 000 mŕtvych, milióny vysídlených osôb a takmer 2 milióny utečencov.

Amnesty International opakovane vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby postúpila vážnu situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu, ktorý by zahájil proces, zadržal zodpovedné osoby a zhromaždil dôkazy.