Koordinátorka / koordinátor pre rodovú, rasovú a intersekcionálnu spravodlivosť

Amnesty International Slovensko hľadá človeka, ktorý posilní našu prácu v prospech rodovej, rasovej a intersekcionálnej spravodlivosti.  

Základné informácie:

 • nástup: február 2022
 • miesto výkonu: Bratislava / Banská Bystrica / Žilina v kombinácii s prácou z domu (homeoffice)
 • druh pracovného pomeru: plný úväzok; pracovná zmluva na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou predĺženia 
 • skúšobná doba: 3 mesiace
 • mzda (brutto): 1150€

Koho hľadáme? Človeka, ktorý:

 • má nadšenie pre ľudské práva a verí, že veci sa dajú meniť
 • vie a chce pracovať v dynamickom a motivovanom tíme
 • rád objavuje nové metódy, procesy, nástroje či možnosti práce
 • rozmýšľa v horizonte dlhodobých spoluprác
 • vie pracovať rovnako efektívne v slovenskom aj v anglickom jazyku
 • verí, že ľudské práva prináležia všetkým rovnako bez rozdielu
 • vie pracovať samostatne a má dobré analytické a organizačné schopnosti

Náplň práce:

 • plánovanie a napĺňanie ľudskoprávnych cieľov Amnesty International s dôrazom na rodovú, rasovú a intersekcionálnu spravodlivosť v kontexte ľudských práv
 • monitoring a analýza rizík, ohrození a útokov na rodovú rovnosť, ľudské práva žien a LGBT+ ľudí
 • monitoring a analýza prejavov rasizmu a inštitucionálneho rasizmu v legislatíve aj v praxi
 • spolupráca na vytváraní aktivít zameraných na zlepšenie situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv žien a LGBT+ ľudí
 • spolupráca na vytváraní aktivít zameraných na podporu rasovej spravodlivosti a elimináciu rasizmu a inštitucionálneho rasizmu
 • príprava analýz a iných odborných textov
 • spoluzodpovednosť za implementáciu medzinárodných iniciatív a kampaní Amnesty International v tejto oblasti
 • spoluzodpovednosť za aktivity medzinárodnej solidarity a podpory
 • spoluzodpovednosť za aktivity domácej aj medzinárodnej advokácie
 • spoluzodpovednosť za obsah komunikačných aktivít v tejto oblasti
 • spolupráca s aktivistami a aktivistkami Amnesty Slovensko
 • spolupráca s programom vzdelávania k ľudským právam v Amnesty Slovensko
 • organizovanie tematických verejných a odborných podujatí
 • spolupráca so slovenským tímom Amnesty Slovensko a kolegami a kolegyňami, ktoré pôsobia mimo Slovenska
 • vytváranie a rozvíjanie spolupráce s relevantnými partnerskými organizáciami
 • podľa potreby iné aktivity, napríklad spoluorganizovanie a účasť na akciách a podujatiach a pod.
 • účasť na medzinárodných tréningoch a stretnutiach

Čo ponúkame?

 • zmysluplnú prácu v najväčšej ľudskoprávnej organizácii
 • výborný pracovný kolektív
 • 5 dní dovolenky navyše
 • 5 „sick days“ navyše
 • príspevok na vzdelávacie aktivity (200 eur ročne)
 • príspevok na podporné služby ako napríklad terapie a podobne (150 eur ročne)

Štruktúrovaný životopis spoločne s motivačným listom zasielajte emailom na [email protected] do 25. januára 2022 a do predmetu napíšte “KOORDINÁCIA AMNESTY”. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na [email protected].

Na osobný pohovor pozveme prostredníctvom e-mailu uchádzačky a uchádzačov vybraných na základe kvality motivačných listov a životopisov.

Uchádzačov a uchádzačky, ktoré sa rozhodneme na osobný pohovor nepozvať, o tom taktiež budeme informovať e-mailom.