Kráčajme spolu!

Vyjadrite solidaritu s lesbami, gaymi, bisexuálmi a transrodovo identifikovanými ľuďmi (LGBT), ktorí čelia prekážkam alebo im nie je umožnené slobodne sa zhromaždiť v uliciach niektorých európskych miest. Podpíšte petíciu AI SK aby sa Pride pochody uskutočnili. 

V krajinách, akými sú Rusko, Ukrajina alebo Moldavsko sa dodnes nepodarilo zorganizovať Pride na podporu práv LGBT ľudí. V niektorých prípadoch orgány pochod nepovolili. V iných bola hrozba fyzického násilia príliš vážnym rizikom, ktoré sa účastníci neodvážili podstúpiť. V ďalších krajinách, napr. na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, sa Pridy uskutočnili. Sprevádzali ich však vyhrážky alebo fyzické násilie zo strany proti-demonštrantov.