Kuba obmedzila prístup na internet

Kuba prijala nový zákon, ktorý obmedzuje prístup na internet. Zákon vstúpil do platnosti v sobotu, 10. januára. Prístup na internet umožňuje len uznaným firmám a vládnym úradom, ktoré majú špeciálne telefónne linky, platené v amerických dolároch. Radoví Kubánci sa teda vďaka nemu na internet nedostanú.

„Nový zákon ešte viac obmedzí prístup ľudí k alternatívnym informáciám. Od vlaňajšieho leta, keď bolo zatknutých 75 aktivistov, ide o ďalší krok namierený proti kritikom režimu,“ skonštatovala Amnesty International (AI). Organizácia sa obáva, že cieľom zákona je znemožniť monitorovanie ľudských práv a obmedziť odosielanie týchto informácií z Kuby. Pokusy o obmedzenie slobody prejavu považuje AI za nelegitímne a vyzýva Kubu, aby dala domácu legislatívu do súladu s medzinárodnými štandardami.

Väčšinu kubánskych médií vlastní a kontroluje štát. Prístup k zahraničným médiám je veľmi obmedzený. Kubánske úrady však odhadujú, že 40 000 obyvateľov má nepovolený prístup k internetu.
Článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zaručuje právo na slobodu názoru a prejavu. Toto právo zahŕňa právo na získavanie informácií z akýchkoľvek médií bez ohľadu na štátne hranice. Garantujú ho aj ďalšie medzinárodné zmluvy ako Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach (MDOPP), Sirakúzske zásady o výhradách k MDOPP, Johanesburské zásady o národnej bezpečnosti, slobode prejavu a prístupu k informáciám.

Amnesty International pokračuje v kampani za oslobodenie 84 kubánskych väzňov svedomia, ktorí sú väznení len za to, že uplatnili svoje základné základné práva.