Letné stretnutie členov AI na Slovensku 2007

Amnesty International na Slovensku vás pozýva na Letné stretnutie členov Amnesty International – pravidelnú akciu organizovanú pre aktívnych členov AI a miestne skupiny AI pôsobiace na Slovensku, pri ktorej sa v príjemnej atmosfére máte šancu dozvedieť viac o problematike porušovania ľudských práv vo svete. 

Cieľom akcie je poskytnúť členom AI informácie o tom, aké kampane sa na najbližšie obdobie pripravujú a ako je možné sa do nich zapojiť.
Pre nových členov AI alebo tých, ktorí uvažujú o možnosti aktívnejšie sa podieľať na fungovaní Amnesty International na Slovensku, príp. uvažujú o založení miestnej skupiny AI je to skvelá príležitosť naučiť sa viac o spôsoboch podpory ľudských práv vo svete – o písaní listov, zbieraní peticií, organizovaní verejných akcií a ich prezentácií v médiách a pod.

Tento rok sa budeme prioritne venovať kampaniam, na ktorých AI na Slovensku dlhodobo pracuje (Stop mučeniu vo “vojne proti terorizmu”, Darfúr, Stop násiliu na ženách), ale aj novo pripravovaným kampaniam pre budúci rok (Olympijské hry v Číne 2008, Ekonomické, sociálne a kultúrne práva). Aj tento rok bude program spestrený rôznorodými aktivitami i prednáškami pozvaných hostí.

Na Letnom stretnutí členov Amnesty International na Slovensku radi privítame aj Vás!!! Stačí do 30. júla 2007 poslať vyplnenú prihlášku a účastnícky poplatok na [email protected] alebo na našu poštovú adresu. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov budú prihlášky posudzované podľa poradia, v akom prišli.

Tešíme sa na vás!!!