Lokálne skupiny AI na Dňoch dobrovoľníctva

20. a 21.septembra Univerzitná skupina v Banskej Bystrici a lokálna skupina v Prievidzi zorganizovali info stánky počas Dní dobrovoľníctva.

V jedno chladnejšie septembrové ráno sa zišli najmä mladí ľudia zo stredných škôl a z mimovládnych organizácii pôsobiacich v Prievidzi, aby spoločne pripravili informačný deň. Na námestí sa prezentovali v podobe info stánkov prezentovala činnosť AI. Počas tohtoročného štvrtého ročníka sa počas celého dňa pri AI stánku v Prievidzi zastavovali ľudia všetkých vekových kategórii. Mali taktiež možnosť podpísať petíciu Dajme im budúcnosť, za právo na vzdelanie. Naši dobrovoľníci taktiež  sprostredkovali informácie o tom, čo skupina robí, prečo je dôležité obhajovať ľudské práva a bojovať proti ich porušovaniu. Taktiež o tom, akým spôsobom sa dá pomôcť v dobrovoľníckej činnosti ako aktivista/tka, alebo ako člen/ka pravidelným príspevkom.

Bystrická Univerzitná skupina na veľtrhu prezentovala svoju činnosť ako aj činnosť Amnesty International na Slovensku ako aj na globálnej úrovni. Podujatie  bolo príležitosťou predstaviť lokálnu skupinu AI ostatným mimovládnym organizáciám, ktoré v Banskej Bystrici pôsobia.