Londýnska Metropolitná polícia používa rasistickú databázu Gangs Matrix

Uväznení v Matrixe: Tajnosti, stigma a predsudky v databáze gangov Metropolitnej polície

Databáza Gangs Matrix londýnskej Metropolitnej polície je „nesprávnym nástrojom na riešenie nesprávneho problému“, uviedla 9. mája organizácia Amnesty International po publikovaní usvedčujúcej správy o doposiaľ málo známej databáze, ktorá mapuje gangy.

55-stranová správa, Uväznení v Matrixe, obsahuje vážne obavy o to, akým spôsobom sú jednotlivci zaraďovaní do databázy, ako sa zdieľajú informácie s inými organizáciami, ako napríklad napríklad bytové združenia a školy, a ako nepriaznivo vplýva evidencia v databáze na mladých černochov, na ktorých má neprimeraný dopad. Výskumníci diskutovali s viac než tridsiatimi profesionálmi, ktorí používajú databázu Gangs Matrix, vrátane polície a iných organizácií, ako aj s členmi komunít a mladými ľuďmi, ktorých Matrix ovplyvňuje.

Databáza Gangs Matrix

Databáza mapujúca gangy pre účely londýnskej Metropolitnej polície, známa pod názvom Gangs Matrix, bola spustená v roku 2012 ako súčasť vysoko spolitizovanej odpovede na londýnske pouličné nepokoje z roku 2011. Databáza eviduje jednotlivcov ako členov gangu a ku každému automaticky priraďuje aj stupeň násilnosti – zelená, jantárová alebo červená farba. V októbri 2017 bolo v Matrixe evidovaných už 3 806 ľudí. Viac než tri štvrtiny (78%) ľudí v Matrixe sú čiernej farby pleti. Takýto nepomer je neprimeraný, keďže aj vlastné štatistiky Metropolitnej polície ukazujú, že len 27% ľudí zodpovedných za vážne násilie mladistvých je čiernej farby pleti. Najmladšia osoba v Matrixe má 12 rokov, 99% evidovaných sú muži.

Kate Allen, riaditeľka Amnesty International UK, uviedla: „V Londýne momentálne existuje problém násilia páchaného nožmi, no Gangs Matrix nie je riešenie. Ide len o neužitočné a rasistické zameranie pozornosti na koncept gangov. Zjednodušene povedané, je to nesprávny nástroj na riešenie nesprávneho problému. Celý systém je rasistický, stigmatizuje mladých černochov na základe hudby, ktorú počúvajú alebo kvôli ich aktivitám na sociálnych sieťach a živí rasové predsudky s potenciálnym dopadom na mnoho oblastí ich života. Starosta Londýna musí nechať Matrix zrušiť, pokiaľ ho nevie zosúladiť s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami.“

Uviaznutí v Matrixe

Správa odhaľuje chaotický a nekonzistentný prístup k zaraďovaniu jednotlivcov do databázy, ktorý sa výrazne líši štvrť od štvrti. Správa tiež varuje, že podmienky pre zaradenie do databázy sú veľmi voľné, vyžadujú sa len dve „overiteľné spravodajské informácie“ bez jasného usmernenia alebo kritérií, pričom sa veľa ponecháva na uvážení polície a rôznych iných organizácií. „Partnerské agentúry“ vrátane bytových združení, centier zamestnanosti a služieb pre mládež na úrovni štvrtí môžu takisto predložiť mená, ktoré by mali byť zaradené do databázy Gangs Matrix.

Ľudia, ktorí nikdy neboli zapojení do násilnej trestnej činnosti, sú pravidelne zaraďovaní do databázy Gangs Matrix. Už len skutočnosť, že sa niektorí stali obeťami trestného činu, ktorý polícia spája s činnosťou gangov, jej dáva signál, že títo ľudia „sa v budúcnosti pravdepodobne sami ľahko zapoja do vážnej trestnej činnosti“, a teda by mali byť zaradení do databázy.

Zdieľania videí z YouTube a iná aktivita na sociálnych sietiach sa využívajú ako potenciálne kritériá pre zaradenie do Matrixu, pričom videá s menami gangov alebo ich symbolmi sú považované za možné indikátory úzkeho spojenia s gangmi.

Zdieľanie Matrixu s ďalšími organizáciami

Správa zistila, že mnoho nepolicajných organizácií má takisto prístup do Matrixu. Stigma a podozrenie z viny spôsobené zahrnutím jednotlivcov do tejto databázy tak ľudí prenasledujú pri ich interakcií s mnohými lokálnymi službami vrátane centier zamestnanosti, bytových združení a škôl.

Amnesty vyzýva Úrad komisára pre informácie UK, aby urýchlene začal verejné vyšetrovanie databázy Matrix a jej používania , vrátane zistenia, či je v súlade so zákonmi o ochrane údajov. Amnesty takisto vyzýva starostu Londýna Sadiqa Khana, aby reagoval na obavy vyjadrené v správe.

obrázek