Macedónsky parlament schválil návrh ústavnej reformy

Macedónsky parlament včera schválil návrh ústavnej reformy, ktorá zabezpečuje rozšírenie práv pre albánsku menšinu. Reforma zavádza princíp nediskriminácie a potvrdzuje rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Amnesty International toto rozhodnutie mimoriadne oceňuje.

Organizácia víta najmä tie časti návrhu, ktoré odstraňujú inštitucionalizovanú diskrimináciu z minulosti. Práve tá totiž nemalou mierou prispela k súčasnej situácii. Amnesty International ocenila aj odhodlanie všetkých strán umožniť bezpečný návrát utečencov a ľudí, ktorí boli nútene presídlení. Podstatnou súčasťou reformy je program výchovy k ľudským právam. Pri jeho realizácii budú asistovať zahraniční experti z oblasti polície a súdov. Skúmanie prípadov z minulosti totiž odhalilo, že príslušníci albánskej ale aj iných menšín boli často obeťami poniužujúceho zaobchádzania, mučenia a nespravodlivých súdov. Amnesty International bude dôsledne sledovať, či sa tieto zmeny uplatnia aj v prípade iných menšín – Rómov, Egypťanov, Turkov, Srbov a Valachov.