Maďarsko: Členovia a členky Európskeho parlamentu odmietli politiku, ktorá podkopáva základné práva a slobody

Berber Biala-Hettinga, expertka Amnesty International v oblasti ľudských práv v EÚ, uviedla v reakcii na rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa spustilo konanie voči Maďarsku podľa článku 7:

„V dnešnom historickom hlasovaní sa Európsky parlament správne postavil za občanov a občianky Maďarska a za EÚ. Jasne tak potvrdil, že o ľudských právach, právnom štáte a demokratických hodnotách sa nevyjednáva.“

„Značná väčšina členov a členiek Európskeho parlamentu dnes odmietla a odsúdila spiatočnícku politiku maďarskej vlády, ktorá zvádza Maďarsko z cesty spoločných hodnôt Európskej únie. Maďarsko pevne patrí do EÚ, avšak xenofóbia a nerešpektovanie základných ľudských práv a slobôd tu nemajú miesto.“

„Dnes sa predstavitelia Európskeho parlamentu postavili za správnu vec. Členské štáty musia nasledovať a urgentne podniknúť kroky, skôr než Maďarsko úplne podľahne absolutistickej vláde bez možnosti návratu.“

Pozadie situácie

Členovia a členky Európskeho parlamentu dnes hlasovali za podporu návrhu na spustenie procesu podľa článku 7.1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Reagovali tak na obavy z alarmujúceho úpadku krajiny v oblasti základných práv a právneho štátu.

Článok 7 ZEÚ umožňuje EÚ podporiť a ochrániť jej základné princípy, akými sú právny štát a rešpektovanie základných práv a slobôd.

Ak bude Európska rada jednotná pri rozhodovaní, že maďarská vláda „vážne a pretrvávajúco porušuje“ základné princípy EÚ, postup podľa článku 7 môže viesť k sankciám, akými je aj pozastavenie hlasovacích práv Maďarska v Rade.

Nespočetné množstvo organizácií, vrátane Európskej komisie, rôznych agentúr OSN a Rady Európy, ako aj organizácie občianskej spoločnosti v Maďarsku a v EÚ opakovane upozorňovali na zlyhania Maďarska v oblasti dodržiavania základných práv a právneho štátu v ostatných rokoch.

Amnesty International, maďarský Helsinský výbor a Maďarská únia pre občianske slobody mnohokrát upozorňovali na alarmujúci vývoj po opätovnom víťazstve vládnucej strany Fidesz vo voľbách v apríli 2018.

Správa, o ktorej členovia a členky Európskeho parlamentu hlasovali 12. septembra 2018, udáva mnohé dôvody, kvôli ktorým existujú vážne obavy o Maďarsko. Medzi inými ide o obavy o riadne fungovanie ústavného systému, nezávislosť justície, slobody zhromažďovania sa a slobody združovania, ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie, právo ľudí patriacim k menšinám, vrátane Rómov a Židov, základné práva migrantov a migrantiek, žiadateľov a žiadateliek o azyl, utečencov a utečenkýň, a mnohé iné dôvody.

Páči sa vám, čo robíme?