Medzinárodné spoločenstvo musí tlačiť na čínske úrady

MZV SR sa vyjadrilo, že správy o niekoľkodňových nepokojoch a násilnostiach v Tibete prijalo so znepokojením. Vyzýva preto čínsku stranu na upokojenie situácie v Tibete a jej riešenie bez použitia násilia tak, aby nedochádzalo k stratám na ľudských životoch. Súčasne vyzýva na dôsledné prešetrenie týchto udalostí a najmä všetkých prípadov, ktoré skončili smrťou ľudí. 

Amnesty International upozorňuje, že krátkodobé „upokojenie situácie“, ako sa uvádza v stanovisku MZV SR, nepredstavuje efektívne riešenie nepokojov. Čínske úrady nesmú ďalej ignorovať skutočné dôvody, ktoré Tibeťanov viedli k týmto protestom. Medzi dlhodobé problémy, ktoré sa dostali na povrch v priebehu minulého týždňa, patria exklúzia zo systému ekonomických benefitov, obmedzenia pri uplatňovaní náboženskej slobody a oslabenie tibetskej kultúry a etnickej identity politikou Číny.

Samotné „znepokojenie“ Slovenska situáciu v Tibete nevyrieši. Je úlohou celého medzinárodného spoločenstva, a teda aj slovenskej politickej elity, zaujať jednoznačné stanovisko odsúdzujúce tvrdé zásahy proti nenásilným demonštrantom v tibetskom hlavnom meste a vyvíjať nátlak na Čínu s cieľom dosiahnuť okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané za nenásilné uplatňovanie svojich práv.

AI žiada čínske úrady, aby povolili nezávislé vyštrenie udalostí z minulého týždňa pod vedením OSN. Situácia si tiež vyžaduje pozornosť zo strany Výboru OSN pre ľudské práva na jeho najbližšom zasadnutí.

Protest proti násilnostiam v Tibete
Amnesty International v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami organizuje protest proti násilnostiam v Tibete a za dodržiavanie ľudských práv v Číne. Protest sa koná v utorok o 17.00 pred budovou Čínskeho veľvyslanectva v Bratislave.