Misia EÚ v Kosove: Spoločné stanovisko AI, Human Rights Watch a Helsinský výbor

Ministri zahraničných vecí európskych krajín dnes diskutujú o blížiacej sa medzinárodnej misii EÚ v Kosove. Amnesty International, Human Rights Watch a Helsinský výbor pre tejto príležitosti varujú pred zneužitie právomocí medzinárodným personálom rozmiestneným v Kosove.V spoločnom stanovisku, ktoré zverejnili dnes, tri organizácie žiadajú, aby bola najnošia misia EÚ predmetom väčšej kontroly než tá predošlá, teda misia UNMIK, ktorú viedla OSN. 

Organizácie zdôrazňujú, že nedostatok kontroly and UNMIK v oblastiach justície a polície môže mať negatívny dopad na dôveryhodnosť medzinárodných inštitúcií v Kosove. V prípade, že EÚ nevytvorí prísne mechanizmy kontroly akéhokoľvek zneužitia právomocí svojím personálom, misia podľa nich zlyhá pri vybudovaní štátu rešpektujúceho ľudské práva a vládu zákona. Toto je obzvlášť dôležité, keďže misia EÚ bude mať široké právomoci a zodpovednosť za verejnú správu, reformu trestného súdnictva a trestanie vojnových zločinov.

Nórsky Helsinský výbor, Human Rights Watch a Amnesty International predložili špecifické odporúčania v súvislosti s opatreniami, ktoré by mali vytvoriť efektívnu a nezávislé kontrolné mechanizmy pre medzinárodný personál pôsobiaci v Kosove. Žiadajú tiež EÚ, aby ich dodržiavala počnúc prvým dňom misie.