Namíbia musí zaistiť bezpečnosť LGBTI+ osôb

VYJADRENIE AMNESTY INTERNATIONAL
19. JÚNA 2024

Rozsudok namíbijského Najvyššieho súdu v prípade, ktorý spochybňuje zákony o „sodomii“ a „neprirodzených trestných činoch“, sa očakáva 21. júna 2024. Zákony pochádzajúce z koloniálnej éry kriminalizujú sexuálne správanie osôb rovnakého pohlavia. Namíbijské orgány musia zabezpečiť bezpečnosť LGBTI+ osobám v krajine pred, počas a po rozsudku, uviedla Amnesty International.

Amnesty International tiež vyzvala štátne orgány, aby chránili LGBTI+ osoby pred obťažovaním, násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. LGBTI+ skupiny a jednotlivci a jednotlivkyne musia mať možnosť zhromažďovať sa a združovať bez strachu zo zastrašovania, diskriminácie alebo útokov.

„V uplynulých týždňoch Amnesty International zaznamenala alarmujúcu rétoriku, ktorá ohrozuje LGBTI+ osoby v Namíbii,“ uviedol Khanyo Farise, zástupca regionálneho riaditeľa Amnesty International pre východnú a južnú Afriku.

„Tento znepokojivý vývoj pripomína situáciu z minulého roka, keď po prípade, ktorý sa týkal práv LGBTI+ osôb, došlo k výraznému nárastu diskriminácie a nepriateľskej rétoriky voči LGBTI+ osobám v Namíbii.

Bez ohľadu na to, ako Najvyšší súd 21. júna rozhodne, násilie a diskriminácia voči LGBTI+ ľuďom nemajú v namíbijskej spoločnosti miesto. Štátne orgány by mali prijať rozhodné opatrenia na zabránenie porušovania ľudských práv LGBTI+ osôb a voči páchateľom vyvodzovať zodpovednosť.“

Ďalšie informácie o prípade a situácii LGBTI+ ľudí v Namíbii

Namíbijský Najvyšší súd v piatok 21. júna rozhodne v prípade, v ktorom LGBTI+ aktivista Friedel Dausab spochybnil ústavnosť zákonov kriminalizujúcich sexuálne správanie osôb rovnakého pohlavia. Dausab zároveň požiadal súd o zrušenie všetkých predchádzajúcich rozsudkov, ktoré boli na základe týchto zákonov vynesené.

Pred rokom, po rozhodnutí Najvyššieho súdu z mája 2023 o uznaní zväzkov osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, sa v Namíbii dvihla vlna silného odporu proti právam LGBTI+ ľudí. Odpor iniciovali a povzbudzovali najmä náboženskí predstavitelia a veriaci.

Namíbijský parlament v júni 2023 zareagoval tým, že prijal dva legislatívne návrhy na obmedzenie práva LGBTI+ osôb na rovnosť v manželstve. Cieľom tejto legislatívy je definovať manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou a diskriminovať transrodové osoby. Prijaté návrhy tiež kriminalizujú akúkoľvek podporu, oslavu alebo propagáciu zväzkov osôb rovnakého pohlavia, ktoré trestajú odňatím slobody až na šesť rokov a vysokými pokutami.

Okrem toho správy od namíbijských aktivistov naznačujú, že polícia nepriznala komunitám LGBTI+ ľudí rovnakú slobodu zhromažďovania ako veriacim, ktorí a ktoré sa zúčastňujú na náboženských zhromaždeniach. Amnesty International tiež dostala znepokojujúce správy o násilných kybernetických útokoch a vlne online obťažovania LGBTI+ ľudí. LGBTI+ ľudia sú v súčasnosti častým terčom a takpovediac obetnými baránkami politických kampaní mnohých kandidujúcich pred voľbami, ktoré sa v Namíbii uskutočnia v novembri 2024.

Viac noviniek