Navrhovaná azylová legislatíva EÚ znižuje ochranu utečencov

Amnesty International podporila kritiku navrhovanej azylovej legislatívy EÚ zo strany UNHCR. Stotožnila sa tak s postojom Vysokého komisára pre utečencov Ruuda Lubbersa, že zákony, ktoré majú byť tento týždeň prerokované v Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti môžu smerovať k podkopaniu medzinárodných štandardov.

„Navrhovaná legislatíva, ktorej cieľom je harmonizovať azylové procedúry v krajinách EÚ, neberie príliš do úvahy ľudské práva. Ak jej cieľom nie je ochrana utečencov, bolo by lepšie, keby sme ostali bez takejto legislatívy,“ poznamenal Dick Oosting, riaditeľ Amnesty International pri EÚ v Bruseli.
Podľa Amnesty International (AI) sa vlády doslova pretekajú v tom, ako veľmi ešte môžu znížiť štandardy ochrany utečencov v Európe. Ide o reakciu na tlak vyvolaný politickým populizmom. Dôsledkom je nepriateľský charakter Spoločného azylového systému. Navrhovaná legislatíva porušuje záväzky EÚ zakotvené v Charte základných práv, ktoré budú onedlho súčasťou Ústavy EÚ. Porušuje však aj medzinárodné záväzky jednotlivých vlád EÚ.
Prijatie navrhovanej legislatívy by bolo podľa AI signálom, že je normálne presúvať bremeno za ochranu utečencov na iné krajiny. „Legislatíva zavádza také množstvo výnimiek, že výsledkom nie je harmonizácia. Naopak, všetky vlády, ktoré by rady znížili štandardy ochrany utečencov ňou dostanú zelenú,“ dodáva Oosting.

Viac informácií: www.amnesty-eu.org