Nečinnosť vlád voči násiliu na školách je neakceptovateľná

Násilie páchané na dievčatách – školáčkach je naďalej všadeprítomné. Od Mexika až po Čínu dievčatá naďalej neustále čelia hrozbám sexuálnych útokov či iného zastrašovania, ponižovania a týrania na ceste do školy, no i počas vyučovania. Štatistiky sú desivé – vlády musia konať, odkazuje najnovšia správa AI s názvom Bezpečná škola: Právo každého dievčaťa. 

„Zlyhanie vlád pri zaručovaní práv dievčat v školách je neúnosné,” uviedol Branislav Tichý, riaditeľ Amnesty International Slovensko. “Prakticky každá vláda o sebe tvrdí, že násilie páchané na ženách a dievčatách sa jej hnusí. Školy sú miestom, za ktoré nesú vlády jednotlivých krajín priamu zodpovednosť, a práve tu by preto mali začať napĺňať svoju rétoriku konkrétnymi činmi.”

“Školské násilie“ na dievčatách existuje v tých najrôznejších formách, od psychického nátlaku, cez ponižovanie a šikanovanie, až po fyzické tresty v mene disciplíny. Sexuálne útoky im hrozia zo strany spolužiakov, no výskumníkom AI sú známe i mnohé prípady, kedy učiteľ ponúkol svojim žiačkam za sexuálne služby lepšie známky, či znásilnení, ktoré sa odohrali priamo v zborovni. Nedávne štúdie z USA odhalili, že až 83 % školáčok vo veku 12 až 16 rokov, ktoré navštevovali štátne školy, sa počas vyučovania stali obeťami sexuálneho obťažovania v nejakej forme.

Obzvlášť veľkú hrozbu pre životy žiačok predstavujú školy v konfliktných zónach. Ako v roku 2007 vo svojom liste uviedla bojovníčka za ľudské práva z Afganistanu: „To, čím v súčasnosti skutočne trpia ženy a dievčatá v Kandaháre, je nebezpečenstvo, ktoré im hrozí mimo ich domovov – uprostred teroristických útokov Talibanu a pretrvávajúcich bojov medzi vládnymi silami a militantmi. To je dôvodom, prečo ženy nemajú odvahu vôbec vychádzať zo svojich domov, nie to ešte posielať dcéry do školy. Dievčenské školy vo vidieckych častiach krajiny podpaľujú, alebo zatvárajú.” V rokoch 2005 až 2006 bolo v Afganistane zatvorených 359 škôl. 132 tisícom detí bolo tak odoprené právo na bezplatné základné vzdelanie.

„Zaručenie skutočného a zmysluplného prístupu dievčat k vzdelaniu je všeobecne považované za kľúč k celkovému posilneniu postavenia žien v spoločnosti, ale aj k uplatňovaniu mnohých ďalších základných práv. Odoprené vzdelanie bude ženu prenasledovať po celý život. No je ťažké učiť sa, keď každý deň v škole je bojom proti násiliu,” vysvetľuje Tichý.

Bez povšimnutia príliš často ostáva agresívne či nevhodné správanie chlapcov k spolužiačkam, pretože „chlapci sú už raz takí“. Príslušníčky národnostných menšín, lesby, či dievčatá so zdravotným postihnutím sú ohrozené viac než ich ostatné rovesníčky. Ľudia na Haiti, s ktorými sa výskumníci AI zhovárali, priznali, že násilie je v školách rozšírené, no takmer vždy ostáva neohlásené a nepotrestané. Telesné tresty vrátane bitia palicami, elektrickými káblami, ale aj metód ako napríklad kľačanie na slnku, odopieranie jedla, sexuálne zneužívanie, psychické týranie dievčat boli bežné zo strany učiteľov i administratívnych pracovníkov škôl.

Napriek tomu, že medzinárodné právo zaručuje bezplatné základné vzdelanie, dodnes existuje mnoho krajín, kde sa toto právo porušuje. Školné však pre mnoho rodín predstavuje neúnosnú položku v rodinnom rozpočte. Ak rodina nemá dosť peňazí na to, aby si mohla dovoliť vzdelávať všetky deti, je viac než pravdepodobné, že privilégia návštevy základnej školy sa dostane synom.

AI vypracovala plán zložený zo šiestich bodov adresovaných vládam a úradníkom v oblasti školstva, ktoré majú za cieľ zlepšiť situáciu v oblasti vzdelávania dievčat. Okrem legislatívnych požiadaviek ide najmä o vytvorenie efektívnych mechanizmov zaznamenávania, vyšetrovania a sankcií v prípadoch násilia v školách, ako aj kompenzácie pre obete a zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti.