Nový vzdelávací projekt Amnesty International Slovensko už čoskoro na Vašej škole

AI Slovensko je od októbra súčasťou najväčšieho medzinárodného vzdelávacieho projektu vo svojej histórii – Start the Change! Projekt sa zameriava na otázky migrácie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.  

 

Vzdelávanie k ľudským právam má v rámci Amnesty International Slovensko tradíciu spojenú s úspešnými projektmi, na ktorých sa zúčastnilo viacero škôl, pedagógov a pedagogičiek, študentov a študentiek, ktorí si z workshopov a Živých knižníc odniesli množstvo zaujímavých skúseností, zážitkov a vedomostí.

V rámci posledného vzdelávacieho projektu FAIR PLAY sme boli na 11 školách v piatich slovenských mestách (Kysucké Nové Mesto, Bratislava, Banská Bystrica, Turčianske Teplice a Žilina). Do projektu sa zapojilo niekoľko stoviek študentov a študentiek, ktorí počas troch rokov trvania projektu v rámci Maratónu písania listov vyzbierali tisíce podpisov. Rekordérom v zbere podpisov sa stala Stredná zdravotnícka škola v Žiline, ktorej študenti a študentky za jeden deň vyzbierali viac ako 1200 podpisov.

Od októbra sme súčasťou najväčšieho vzdelávacieho projektu v histórii Amnesty International Slovensko s názvom Start the Change!. Projektu sa zúčastníme spolu s ďalšími 11 európskymi krajinami. V rámci projektu budú naši koordinátori a koordinátorky neformálneho vzdelávania úzko spolupracovať s pedagógmi a pedagogičkami na prinesení inovatívnych vzdelávacích metód do vyučovania. Cieľom projektu je tiež zlepšenie povedomia študentov a študentiek o prepojení migrácie a globálnej nerovnosti, a zvýšenie miery aktivizmu a podieľania sa mladých ľudí na spoločenskom dianí vo svojom okolí.

Prvé workshopy projektu Start the Change! sa budú konať začiatkom roka 2018. O najbližších aktivitách a termínoch Vás budeme priebežne informovať.

 

Ak Vás projekt zaujal, alebo máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach spolupráce s Amnesty International v rámci ľudskoprávneho vzdelávania, budeme radi ak nás budete kontaktovať na adrese [email protected]

 

Projekt Start the Change! je financovaný s podporou Európskej únie.