Otvorený list: Solidarita s občianskou spoločnosťou v Maďarsku

13. februára 2018 predložila maďarská vláda parlamentu návrh legislatívneho balíčka, pozostávajúceho z troch zákonov, bežne označovaných ako “Stop Soros” balíček. Novonavrhovaná legislatíva by obmedzila schopnosť maďarskej občianskej spoločnosti plniť svoju funkciu tým, že od organizácií “podporujúcich migráciu” vyžaduje, aby získali národnú bezpečnostnú previerku a vládne povolenie na vykonávanie svojich základných činností. Navrhovaný zákon tiež vyžaduje, aby organizácie platili daň vo výške 25% z akéhokoľvek príjmu zo zahraničia získaného na “podporu migrácie”.

Ak tak organizácia neučiní, bude čeliť závažným následkom, akými sú prehnané pokuty, bankrot či rozpustenie mimovládnej organizácie.

Tieto návrhy v kontexte už zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku spoločnosť v Maďarsku, porušujú medzinárodné záväzky krajiny týkajúce sa ochrany práva na slobodu združovania sa, prejavu a pohybu.

Sme presvedčení a presvedčené, že tieto návrhy predstavujú najnovšiu iniciatívu maďarskej vlády stupňovať útoky proti legitímnemu fungovaniu združení v rámci občianskej spoločnosti v Maďarsku, ktoré sa snažia presadzovať a chrániť ľudské práva, poskytovať právne a sociálne služby ľuďom v núdzi a verejne vyjadrujú nesúhlasné názory v tlači a on-line priestore.

Sme obrancovia a obrankyne ľudských práv a slobôd. Preto chceme, aby ľudia na celom svete mohli hovoriť bez toho, aby boli napádaní, ohrozovaní alebo väznení. Otvorená diskusia o záležitostiach týkajúcich sa vládnych politík a praxe je potrebná v každej spoločnosti a obrancovia a obrankyne ľudských práv by nemali čeliť kriminalizácii len preto, lebo niekedy vyjadrujú svoj nesúhlas s týmito politikami. Všetky krajiny potrebujú zákony, ktoré obrancov a obrankyne ľudských práv pred krivdou chránia, a nie naopak, zavádzajú represívne opatrenia, ktorých cieľom je ich umlčať.

Obrancovia a obrankyne ľudských práv chránia práva ľudí vo vlastných komunitách a krajinách, čím chránia práva nás všetkých na celom svete. Títo ľudia sú často poslednou obrannou líniou, ktorá chráni slobodnú a spravodlivú spoločnosť, pričom podstupujú obrovské osobné riziko a obete, aby svoju prácu robili dobre.

Prejavujeme solidaritu s občianskou spoločnosťou a obrancami a obrankyňami ľudských práv v Maďarsku.

Sú to odvážni ľudia, ktorí sú odhodlaní vytvárať spravodlivejšiu spoločnosť. Bez ich odvahy by bol svet, v ktorom žijeme, menej férový, menej spravodlivý a menej rovnoprávny.

Týmto vyzývame maďarský parlament, aby odmietol navrhované zákony v plnom rozsahu a umožnil mimovládnym organizáciám a obrancom a obrankyniam ľudských práv pokračovať vo svojej práci, namiesto toho, aby sa museli brániť proti jeho útokom.

Celé znenie listu aj s podporujúcimi organizáciami nájdete aj tu.

Nižšie uvedené organizácie deklarujú svoju podporu a solidaritu s mimovládnymi organizáciami a obrancami a obrankyňami ľudských práv v Maďarsku:

 • Amnesty International
 • ILGA – Európa
 • Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
 • Human Rights Watch
 • AEDH – Association Europeenne de Droits de l’Homme
 • FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
 • World Organisation against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
 • Light for the World
 • Funders’ Initiative for Civil Society
 • Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
 • CONCORD – European Confederation of Relief and development NGOs
 • Human Rights First
 • Transgender Europe
 • Greenpeace Central and Eastern Europe
 • International Civil Society Centre
 • Reporters sans Frontières
 • ENAR – European Network Against Racism
 • European Volunteer Centre
 • Civil Society Europe
 • Protection International – Belgicko
 • çavaria vzw – Belgicko
 • 11.11.11. – Belgicko
 • Artsen zonder Vakantie – Belgicko
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Belgicko
 • Liga voor mensenrechten – Belgicko
 • WWF Belgium – Belgicko
 • ACAT – Belgicko
 • Volonteurope      Belgium – Belgicko
 • CROSOL – Croatian Platform for International Citizen Solidarity – Chorvátsko
 • Centre for Peace Studies from Zagreb – Chorvátsko
 • GONG – Chorvátsko
 • Brod Ecological Society – BED – Chorvátsko
 • Documenta – Center for Dealing with the Past – Chorvátsko
 • CESI – Center for Education, Counselling and Research – Chorvátsko
 • Human Rights House Zagreb – Chorvátsko
 • Rehabilitation center for stress and trauma – Chorvátsko
 • Adra Česká republika – Česká republika
 • Open Society Fund/ Nadace OSF Praha – Česká republika
 • The Civil Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS
 • Transparency International ČR– Česká republika
 • Člověk v tísni – People in Need – Česká republika
 • Forum 2000 – The Forum 2000 Foundation – Česká republika
 • META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů – Association for opportunities of young migrants – Česká republika
 • Most pro o.p.s. – poradna pro cizince – Česká republika
 • SIMI – Sdružení pro integraci a migraci – Association for integration and migration- Česká republika
 • Glopolis – Glopolis – Česká republika
 • Centrum pro integraci cizinců – Centre for Integration of Foreigners – Česká republika
 • Diakonie (Českobratrské církve evangelické) – Diaconia (Evangelical Church of Czech Brethren) – Česká republika
 • Most – Česká republika
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – Consortium of Migrants Assisting Organizations – Česká republika
 • DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – Česká republika
 • Pavel Havlicek, Analyst at the Research Centre, Association for International Affairs Prague, Česká republika
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům – Organization for aid to refugees, Česká republika
 • Denmark            Nyt Europa – Dánsko
 • Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry – Fínsko
 • Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council – Fínsko
 • ETMU ry (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration) – Fínsko
 • Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry – Fínsko
 • Suomen Setlementtiliitto – Fínsko
 • Ensi- ja turvakotien liitto – Fínsko
 • Suomen Mielenterveysseura ry – Fínsko
 • Ihmisoikeusliitto ry – Finnish League for Human Rights – Fínsko
 • Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry – The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys – Fínsko
 • Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry – Fínsko
 • Suomen somalialaisten liitto – Fínsko
 • Seta LGBTIQ Rights in Fínsko – Fínsko
 • Trasek ry – Fínsko
 • LSVD – Nemecko
 • HES – Nemecko
 • ADRA Deutschland e.V – Nemecko
 • BAfF e.V.-Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer  – Nemecko
 • Forum Menschenrechte – Nemecko
 • VENRO – Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. – Nemecko
 • Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) – Nemecko
 • Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. – Nemecko
 • ACAT-Deutschland e.V. – Nemecko
 • Missionsärztliches Institut Würzburg – Nemecko
 • Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. – Nemecko
 • Deutsche Kommission Justitia et Pax – Nemecko
 • Germanwatch e.V. – Nemecko
 • Welthaus Bielefeld e.V. – Nemecko
 • Civil Liberties Union for Europe e.V.” – Nemecko
 • CILD – Italian Civil Liberties Advocacy Coalition – Taliansko
 • Dr Andrea Gullotta, Memorial Italia Taliansko
 • Antigone – Taliansko
 • Front Line Defenders – Írsko
 • Irish Nurses and Midwives organisation – Írsko
 • Christian Aid Ireland – Írsko
 • Transgender Equality Network Ireland – Írsko
 • Latvian Platform for Development Cooperation – Lotyšsko
 • Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health – Lotyšsko
 • ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) – Luxembursko
 • Passerell – Luxembursko
 • ACAT Luxemburg – Luxembursko
 • Reech eng Hand – Luxembursko
 • Caritas Luxembourg – Luxembursko
 • David Barkin – Profesor de Economía Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco,Mexico
 • Aidsfonds – Holandsko
 • Amsterdamse Diakonie – Holandsko
 • Article 19 – Holandsko
 • ASKV –  Steunpunt Vluchtelingen – Holandsko
 • Blikopeners – Holandsko
 • Civicus – Holandsko
 • Clara Wichmannfonds – Holandsko
 • Dance4Life – Holandsko
 • Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) – Holandsko
 • Free Press Unlimited – Holandsko
 • Humanistisch Verbond – Holandsko
 • Humanity House – Holandsko
 • IMMO – instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek – Holandsko
 • INLIA – International Network of Local Initiatives with Asylumseekers – Holandsko
 • Justice and Peace Netherlands  – Holandsko
 • KOMPASS – Holandsko
 • La Strada – Holandsko
 • Libereco – Partnership for Human Rights – Holandsko
 • Milieudefensie – Holandsko
 • Movies that Matter – Holandsko
 • Netherlands Helsinki Committee – Holandsko
 • Foundation Max van der Stoel – Holandsko
 • NVJ – Nederlandse Vereniging van Journalisten – Holandsko
 • Oxfam – Holandsko
 • Partizan Publik – Holandsko
 • Pax – Holandsko
 • Power of Art House – Holandsko
 • Privacy First – Holandsko
 • Prospector – Holandsko
 • Stichting LOS – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – Holandsko
 • Stichting Vluchteling – Holandsko
 • Stichting voor Vluchteling-Studenten – UAF – Holandsko
 • The Amsterdam Gay Pride – Holandsko
 • The Hague Peace Projects – Holandsko
 • Transnational Institute (TNI) – Holandsko
 • VLot – fonds voor vluchtelingen – Holandsko
 • VluchtelingenWerk NL – Holandsko
 • Fundacja im. Stefana Batorego – Poľsko
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Poľsko
 • Projekt: Polska – Poľsko
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Poľsko
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Poľsko
 • Instytut Spraw Publicznych – Poľsko
 • Fundacja ePaństwo – Poľsko
 • Panoptykon – Poľsko
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – Poľsko
 • Fundacja Pole Dialogu – Poľsko
 • Polski Instytut Praw Człowieka I Biznesu – Poľsko
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza – Poľsko
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia – Poľsko
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – Poľsko
 • Fundacja Autonomia – Poľsko
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor – Poľsko
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza – Poľsko
 • Fundacja Ari Ari – Poľsko
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – Poľsko
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa – Poľsko
 • Fundacja Partners Polska – Poľsko
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Poľsko
 • Grupy Zagranica – Poľsko
 • The Unit for Social Innovation & Research Shipyard – Poľsko
 • INPRIS – Institute for Law and Society – Poľsko
 • National Federation of Polish NGOs – Poľsko
 • Centre for International Relations (CIR)       – Poľsko
 • Citizens Network Watchdog Poland – Poľsko
 • Institute of Public Affairs – Poľsko
 • Association against Anti-Semitism and Xenophobia Open Republic       – Poľsko
 • Stefan Batory Foundation Poľsko
 • Danuta Przywara, President of the Board, Helsinki Foundation for Human Rights           Poľsko
 • Inițiativa România – Rumunsko
 • NGOs Federation for Children Romania – Rumunsko
 • RISE Romania – Rumunsko
 • Resource Center for Public Participation – CeRe (Romania)     – Rumunsko
 • FONSS (The Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services) – Rumunsko
 • Gabriela Tudor Foundation           – Rumunsko
 • Mediawise Society Association – Rumunsko
 • The Civil Society Development Foundation – Rumunsko
 • Expert Forum      – Rumunsko
 • Center for Independent Journalism – Rumunsko
 • Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – Rumunsko
 • Asociatia One World Romania – Rumunsko
 • Asociatia Militia Spirituala – Rumunsko
 • ActiveWatch       – Rumunsko
 • CENTRAS – Rumunsko
 • Asociatia Pro Democratia – Rumunsko
 • Agenția Impreuna            – Rumunsko
 • Fundatia Estuar – Rumunsko
 • Dizabnet – Federatia prestatorilor pentru persoane cu dizabilitati – Rumunsko
 • The Swedish Organisation for Individual Relief – Rumunsko
 • Alaturi de Voi Romania – Rumunsko
 • Moscow Helsinki Group – Rusko
 • Igor Vladimirovich Batov, Chairman of the Council of the Pskov Regional Environmental Rights Human Rights Movement ʺFree Coastʺ, a member of the Public Chamber of the Pskov region – Rusko
 • Andrei Suslov, Center for Citizanship Education and Human Rights, Perm – Rusko
 • Evdokimova Natalia Leonidovna, Human Rights Council of St. Petersburg. – Rusko
 • Lilia Shibanova, member of the Moscow Helsinki Group         Rusko
 • Bureau for Regional Outreach Campaigns – BROC     Vladivostok, Rusko
 • Pride Kosice – Slovensko
 • Central European Forum – Slovensko
 • Human Rights League – Slovensko
 • Slovak Humanitarian Council – Slovensko
 • People in Need Slovakia – Slovensko
 • Via Iuris – Slovensko
 • Inakosť – Slovensko
 • Transfuzia – Slovensko
 • Bi-centrum – Slovensko
 • EduRoma – Slovensko
 • Centrum komunitneho organizovania – Centre for Community Organizing – Slovensko
 • Poradňa pre občianske a ľudské práva – Slovensko
 • Open Society Foundation Bratislava – Slovensko
 • Karpatská nadácia – Slovensko
 • SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – Slovinsko
 • Društvo Humanitas
 • Društvo Odnos – Slovinsko
 • Mirovni inštitut – Slovinsko
 • Kulturno-umetniško društvo Mreža – Slovinsko
 • Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa – Slovinsko
 • Društvo informacijski center Legebitra – Slovinsko
 • TransAkcija – Slovinsko
 • Society for awareness raising and protection – center of antidiscrimination (OVCA) – Slovinsko
 • Društvo za nenasilno komunikacijo – Association for nonviolent communications – Slovinsko
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj – Focus, association for sustainable development – Slovinsko
 • Rights International Spain – Španielsko
 • Asociación Katío – Španielsko
 • Ecologistas en Acción – Španielsko
 • AIETI – Asociacion  de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos
 • APDHE – Španielsko
 • ICID – Španielsko
 • Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid – Španielsko
 • Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid – Španielsko
 • Acción Verapaz – Španielsko
 • Colectivo Ansur – Španielsko
 • Calala Fondo de Mujeres – Španielsko
 • Global Witness – Španielsko
 • Human Rights House Foundation (HRHF) – Švajčiarsko
 • ACAT-Schweiz Suisse Svizzera – Švajčiarsko
 • Pylyp Orlyk Institute of Democracy – Ukrajina
 • La Strada – Ukrajina
 • Kharkiv Human Rights Group – Ukrajina
 • Suspilni Ekolohichni Initsiatyvy – Ukrajina
 • Kharkiv Regional Foundation “Public Alternative” – Ukrajina
 • Human Rights Information Centre – Ukrajina
 • Kyiv Educational Centre “Prostir Tolerantnosti” – Ukrajina
 • Human Rights Centre “All Rights” – Ukrajina
 • Ternopil Human Rights Group – Ukrajina
 • Vostok SOS – Ukrajina
 • EHA “Green World” – Ukrajina
 • Adaptatsiynyi Cholovichyi Tsentr – Ukrajina
 • Helsinski Initiative – XXI – Ukrajina
 • Center for Civil Liberties – Ukrajina
 • Ekolohichna Hrupa Pechenihy – Ukrajina
 • Romano radio Chiriklo – Ukrajina
 • Civil Initiative Center – Ukrajina
 • Centre for Applied Human Rights at the University of York – Veľká Británia
 • The Oakland Institute, USA
 • CIVILIS Derechos Humanos – Venezuela
 • Acción Solidaria on HIV/aids – Venezuela
 • Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – Venezuela
 • Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos – Venezuela
 • Centro Comunitario de Aprendizaje – Venezuela
 • Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – Venezuela
 • Centro de Justicia y Paz – Venezuela