Po piatykrát na festivale Pohoda

3 festivalové dni a viac než tristo návštevníkov zaujímajúcich sa o porušovanie ľudských práv na Slovensku a vo svete.

Stánok v neziskovom sektore hýriaci Amnesty farbami bol okupovaný všetkými vekovými kategoriámi v priebehu celého festivalu. Tento rok Amnesty International informovala o štyroch kampaňových témach a rôznych formách zapojenia sa do našich aktivít. Návštevníci sa mohli odfotiť za vyjadrenie zákazu výroby a predaja kazetovej munície alebo podpísať online petíciu za dosiahnutie spravodlivosti pre obete v Bosne a v Hercegovine. Okrem toho sa dozvedeli viac o možnostiach ako  sa angažovať v boji za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku a vo svete a tiež o novej  začínajúcej kampani Amnesty International o akceptovaní spoločenskej zodpovednosti firiem. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili aby sa dozvedeli viac o porušovaní ľudských práv, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas petíciou a tiež tým, ktorí finančne podporili projekt vzdelávania k ľudským právam.