PODCASTY A DISKUSIE

Dôležitou súčasťou našej práce je kritický pohľad na svet a rozvíjanie diskurzu, ktorý na dianie okolo nás nazerá cez optiku ľudských práv. O tento prístup sa snažíme v našich príspevkoch na sociálnych sieťach, pri ľudskoprávnom vzdelávaní na školách aj počas verejných diskusií a pri nahrávaní podcastu.

V časoch korony nemáme možnosť vás osobne stretávať a diskutovať, to nám však nebráni s vami komunikovať prostredníctvom podcastov a online diskusií. Na tejto stránke si môžete vypočuť všetky podcasty a diskusie, ktoré sme za posledných niekoľko mesiacov vysielali online.

Počas uplynulých týždňov sme sa v našich podcastoch a diskusiách venovali predovšetkým vplyvu aktuálnej zdravotnej krízy na ľudské práva na Slovensku a v blízkom okolí, priestor však dostali aj iné témy, ktoré aktuálne hýbu spoločnosťou. Vypočuť si ich môžete cez platformy Spotify alebo Apple podcast. Príjemné počúvanie.

19. augusta 2020

Black Lives Matter v Európe s Yassinom Bouboutom

Rozhovor s belgickým aktivistom a expertom na policajné násilie namierené prevažne voči ľuďom tmavšej pleti a etnickým menšinám. Aký spád má hnutie Black Lives Matter v Európe a prinesie zmenu podobne ako v Spojených štátoch? Yassine Boubout rozpráva aj o vlastných skúsenostiach s policajným násilím a komentuje policajnú brutalitu voči Rómom a Rómkam na Slovensku.

https://open.spotify.com/episode/5IMPMnGdFai0yx9liuPJQ0
Listen to the ENGLISH version HERE.
PREHRAŤ NA APPLE PODCAST
LISTEN TO THE ENGLISH VERSION AT THE APPLE PODCAST HERE
7. júla 2020

Moje telo, moje práva

Rozhovor s Adrianou Mesochoritisovou z občianskeho združenia Možnosť voľby o reprodukčných právach: Práva žien a rodová rovnosť zažívajú na Slovensku v posledných rokoch útok, ktorý charakterizujú najmä dezinformácie a vášne namiesto faktov. Ich obeťou sú v prvej línii práva žien na interrupcie a zdravotnú starostlivosť v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia, ale aj Istanbulský dohovor a boj proti násiliu páchanému na ženách. Slovensko je v rodovej rovnosti na chvoste Európskej únie a štát s tým robí len veľmi málo. 

https://open.spotify.com/episode/55dPx2EhSe4MWMuM7xqkYz
25. júna 2020

Sexuálne obťažovanie

Tretie vydanie série diskusií Ľudské práva v čase korony reagovalo na aktuálnu tému sexuálneho obťažovania. Na Slovensku podľa mnohých odborníčok a odborníkov na túto tému panuje „kultúra mlčania“. Pritom každá tretia žena na Slovensku vo veku nad 15 rokov má skúsenosti so sexualizovaným násilím a viac ako polovica žien zažila takéto správanie od svojho partnera. Násilie a obťažovanie sú prítomné v domácnostiach aj na pracovisku.

https://open.spotify.com/episode/2Cir27UnWpJci3OBLHdfJG
PREHRAŤ NA APPLE PODCAST

Aj keď z času na čas vyjde na povrch prípad, ktorý sa dostane do pozornosti médií a spoločenskej diskusie, bez ohľadu na jeho závažnosť čoskoro vyprší do stratena. Niet pochýb o tom, že na Slovensku panuje “kultúra mlčania” a nikdy sme nežažili náš #MeToo moment. Prečo je to tak?

Prieskumy európskeho barometra z roku 2016 ukázali, že až štvrtina Slovákov a Sloveniek si myslí, že “ženy často zveličujú skúsenosti s násilím a znásilnením”. Až 34 percent opýtaných súhlasilo, že “násilie na ženách je často vyprovokované obeťou”. Ako vôbec na Slovensku chápeme pojem sexuálne obťažovanie a sexualizované násilie? V niektorých krajinách dodnes panuje rozpor v legislatíve medzi znásilnením a sexom bez súhlasu. Na Slovensku si každý piaty muž myslí, že sex bez súhlasu je možné ospravedlniť, ak žena nosí “zvodné” alebo odhaľujúce oblečenie.

Akú rolu zohrávajú médiá v medializácii prípadov sexuálneho obtažovania alebo sexualizovaného násilia, ale aj pri zobrazovaní sexuálneho obťažovania a rodovo podmienených stereotypov o ženách v zábavných formátoch? Ako vyzerá obťažovanie v práci? Tolerujeme sexuálnych predátorov v školstve a v iných oblastiach? 

O týchto a ďalších aspektoch sexualizovaného násilia a sexuálneho obťažovania diskutovala editorka publikácie “Bez súhlasu.txt” Veronika Valkovičová, ktorá je zároveň výskumníčkou na Inštitúte výskumu práce a rodiny a zaoberá sa najmä sexuálnym obťažovaním na slovenských vysokých školách, kde panuje “kultúra mlčania”. 

Ďalšou hostkou diskusie bola novinárka Simona Mikušová, ktorá aktuálne pôsobí v Spojených štátoch na Virgina Commonwealth University a je autorkou výskumu o pracovnom prostredí novináriek na Slovensku, Venuje sa v nej problematickým aspektom novinárskej profesie z pohľadu rodovej rovnosti a práv žien. Výskum okrem iného ukázal, že v novinárčine panuje kultúra sexizmu i obťažovania. Moderátorkou diskusie je Alexandra Demetrianová z Amnesty International Slovensko.Diskusia bola streamovaná 25. júna 2020 na Facebooku.

19. júna 2020

Koniec segregácie v školách

Pandémia odhalila, že slovenské školstvo je v kríze. Dištančné vzdelávanie je chaos a doplácajú na to najchudobnejšie deti a tie so špeciálnymi potrebami. Kríza rozdiely medzi deťmi v školách ešte viac prehĺbi. Za najkratší koniec ale ťahajú rómske deti z vylúčených komunít, ktoré sú navyše na Slovensku naďalej segregované. To sa musí skončiť, hovorí v rozhovore s Amnesty International Vlado Rafael z rómskej mimovládnej organizácie EduRoma.

https://open.spotify.com/episode/1oT3tyaIlxhxJgpjYiY0lC
PREHRAŤ NA APPLE PODCAST
11. júna 2020

Práva žien a rodová rovnosť

Globálna pandémia je bezprecedentnou krízou so závažnými následkami na ľudské práva žien a dievčat, ktoré čelia zvýšenému riziku násilia, diskriminácie a ďalšiemu prehlbovaniu rodovej nerovnosti. Pred krízou COVID-19 bola každá piata žena v Európe vystavená domácemu násiliu zo strany svojho partnera. Opatrenia sociálnej izolácie vystavili ženy a dievčatá zvýšenému riziku domáceho násilia a sexuálneho násilia a odrezali ich od potrebnej pomoci.

https://open.spotify.com/episode/4ttVIG5wLwKiYr73FVwXK4
PREHRAŤ NA APPLE PODCAST

Mnohé krajiny v Európe navyše zneužili opatrenia prijaté v záujme ochrany verejného zdravia, aby ženám a dievčatám obmedzili prístup k základnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Nemocnice a kliniky túto starostlivosť obmedzili na minimum alebo úplne pozastavili z dôvodu nedostatku personálu. V druhom vydaní diskusného formátu Amnesty Slovensko s názvom Ľudské práva v čase korony sa budeme rozprávať s odborníčkou na rodovú rovnosť Oľgou Pietruchovou a výskumníkom Andrejom Kurucom. S moderátorkou Alexandrou Demetrianovou sa budú rozprávať o výzvach a problémoch, ktorým čelia ženy a dievčatá, o tom, ako mesiace izolácie a núdzového stavu dopadli na ich potreby a práva, ale aj o dlhotrvajúcej snahe časti politického spektra obmedziť reprodukčné a sexuálne práva žien.Diskusia bola streamovaná 11. júna 2020 na Facebooku.

2. júna 2020

Ľudské práva išli v pandémii bokom, Slovensko nebolo výnimkou

Premiérový podcast Amnesty International Slovensko: Rozhovor s Barborou Černušákovou z Medzinárodného sekretariátu AI v Londýne o výskume porušovania ľudských práv v Strednej a Východnej Európe, o tom, čo sa deje v Maďarsku a Poľsku, ale aj o tom, či Slovensko v pandémii COVID-19 porušilo práva rómskych komunít a reprodukčné práva žien.

https://open.spotify.com/episode/0AzADLgegI07bkP5cjcR75
PREHRAŤ NA APPLE PODCAST
27. mája 2020

Romóvia, vzdelávanie a karanténa

Séria online diskusií Amnesty International Slovensko, v ktorých sa zameriame na problematiku a porušovanie ľudských práv v časoch pandémie COVID-19. Cez online stream sa budeme rozprávať s odborníkmi a odborníčkami z rozličných odvetví.V prvom vydaní diskusného formátu Ľudské práva v čase korony sme sa sústredili na výzvy, ktorým dnes musia čeliť Rómovia a Rómky, na opatrenia, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky, karanténu neformálnych rómskych sídiel, ale aj na podmienky a problémy, ktorým čelia žiaci a žiačky z chudobných rómskych komunít počas pandémie COVID-19.

https://open.spotify.com/episode/5mierngykVc160hxAMropx
PREHRAŤ NA APPLE PODCAST

O týchto a ďalších témach diskutovali s Radom Slobodom, riaditeľom Amnesty International Slovensko: Ingrid Kosová, predsedníčka o. z. Quo Vadis a signatárka aprílovej výzvy k odstráneniu diskriminačných opatrení voči rómskym marginalizovaným komunitáma Barbora Černušáková, regionálna výskumníčka medzinárodného sekretariátu Amnesty International v Londýne. Diskusia bola streamovaná 27. mája 2020 na Facebooku.