Pridajte sa k podpore zákazu kazetovej munície

7.mája Amnesty International Slovensko organizuje verejnú akciu v Bratislave na Hodžovom námestí, cieľom ktorej je, aby Slovensko podpísalo Dohovor o kazetovej munícii.  Dohovor o kazetovej munícií, ktorý bol podpísaný pred piatimi rokmi zakazuje výrobu, predaj a používanie kazetovej munície. Slovensko ani päť rokov po jeho prijatí Dohovor nepodpísalo. Ba čo viac, neučinilo ani konkrétne kroky smerujúce k naplneniu záväzkov Dohovoru, ktoré mal obsahovať tzv. akčný plán, o ktorého vypracovanie vláda požiadala už v novembri 2008.

Sme tak jednou z posledných štyroch krajín Európskej únie, ktoré Dohovor nepodpísali, a to napriek tomu, že sami kazetovú muníciu vyrábali alebo vyrábajú.  Príďte navštíviť stánok Amnesty International dizajnovaný mladým umelcom Otom Hudecom a pridajte svoj podpis za zákaz kazetovej munície na Slovensku. Ak nám chcete pomôcť s organizáciou podujatia alebo so zberom petícii píšte na [email protected]

Kazetová munícia je nehumánnym druhom zbrane, ktorý väčšina krajín sveta zakazuje. Ide o druh munície, ktorý nedokáže rozlišovať medzi vojenskými a civilnými cieľmi a ktorý za sebou pri nevybuchnutí zanecháva zamínované územia. Ničivé následky použitia kazetovej munície dodnes nesú krajiny bývalej Juhoslávie, Libanon, Irak či Afganistan. Od júla 2012 používa kazetové bomby sýrska vláda v oblastiach, ktoré obývajú i civilisti a kde sú medzi obeťami výbuchov často deti.