Pozostatky zmiznutého kňaza sa našli po šiestich rokoch

23 november 2001 – Príbuzní zmiznutého Tomislava Matanoviča a jeho rodičov sa po šiestich rokoch konečne dozvedeli, aký osud stihol ich rodinu. Amnesty International verí, že nájdenie tiel a pochovanie Matanovičovcov, ktorí „zmizli“ v roku 1995, pomôže vrátiť ich rodine stratenú dôstojnosť. 

Telá boli objavené začiatkom septembra 2001 v jame asi 15 km od Prijedora. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje, že obete boli zastrelené. Amnesty International teraz apeluje na predstaviteľov Republiky srbskej, aby si splnili povinnosť a dôsledne vyšetrili „zmiznutia“ a mimosúdne popravy a všetkých zodpovedných následne postavili pred súd. Organizácia ocenila, že vyšetrovanie detektívov a sudcov v Banja Luka, ktoré začalo vlani v novembri, je zatiaľ oveľa dôslednejšie ako povrchné opatrenia prijímané Republikou srbskou v minulosti. Amnesty International apeluje na zodpovedných, aby zabezpečili, že toto vyšetrovanie bude ukončené v čo najkratšom čase, aby sa tak mohlo bezodkladne začať trestného konanie s osobami podozrivými z účasti na „zmiznutiach“.

Otca Tomislava Matanoviča, chorvátskeho rímskokatolíckeho kňaza, a jeho rodičov naposledy videli v septembri 1995, keď ich spoločne odvádzali na policajnú stanicu v Prijedore. Bosniansko-srbská polícia ho zadržala dvadsiateho štvrtého augusta – údajne z bezpečnostných dôvodov. O deň neskôr ho vrátili späť do domu jeho rodičov a pod policajným dohľadom ho tam držali až do 19. septembra, keď bol spolu so svojimi rodičmi odvezený na policajnú stanicu Urije v Prijedore. Odvtedy Republika srbská nikdy otvorene nepriznala, že Otec Tomislav Matanovič a jeho matka a otec sú zadržiavaní, ani neudali žiadne dôvody pre ich väzbu.

Členovia Amnesty International sa už v tomto prípade angažovali od roku 1996. Apelovali na bosniansko-srbské úrady, aby buď zverejnili miesto, na ktorom sú Matanovičovci zadržiavaní a nariadili ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie, alebo prezradili, čo sa s nimi stalo po septembrovom zatknutí v roku 1995.

V júli 1997 Komora pre ľudské práva Bosny a Hercegoviny nariadila úradom Republiky srbskej, aby bezodkladne odhalili osud a miesto zadržiavania spomenutej rodiny; napriek tomu nasledujúce tri roky vláda Republiky srbskej neuskutočnila žiadne opatrenia v rámci implementácie vyššie uvedeného rozhodnutia až do znovu-otvorenia vyšetrovania tohto prípadu v novembri 2000. Aj to po intenzívnom tlaku zo strany Misie OSN v Bosne a Hercegovine.