Právo na vzdelanie by mal mať každý!

Blog napísala žiačka tercie na Evanjelickom lýceu v Bratislave, Viktória Vadovičová


(Pomáhať ľuďom je jeden z najúžasnejších darov, aký existuje. –  Liya Kebede)

Myslím, že každý z nás si už aspoň raz povedal, že už nechce chodiť do školy. Teraz si, ale predstavte  situáciu, že Vám to niekto zakáže, kvôli tomu, že ste iný. Napríklad z dôvodu, že máte trochu odlišnú farbu pleti, máte iné ako majoritné   vierovyznanie alebo len kvôli tomu, že ste žena. Viete si to predstaviť?

Existuje krajina, ktorá zakazuje dievčatám chodiť do školy, iba kvôli tomu, že sú tehotné? Pripadá vám to nepredstaviteľné? V  Sierra Leone je to, žiaľ, bežné a prístup k vzdelaniu majú odopretý stovky žien. Jednou z nich je aj Marie Koromová, ktorá potrebovala peniaze pre svoju rodinu v čase, keď bola veľká epidémia eboly a tak pristúpila na sex s cudzím mužom za peniaze. Avšak otehotnela, a keď sa znova otvorili dvere školy, tak všetkým viditeľne tehotným dievčatám tam zakázali chodiť.

Iránska vláda poslala do väzenia ženu, ktorá bojovala za rovnoprávnosť žien v prístupe ku vzdelaniu. Beháre Hedájatová sa dostala do väzenia iba za to, že verejne prejavila svoj názor a bojovala diskriminácii žien, za čo dostala desať rokov väzenia.

Podobné veci sa nedejú len vo vzdialených krajinách. Aj u nás alebo u našich susedov je bežné, že rómske deti sú umiestňované do škôl pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím kvôli zažitým predsudkom. Podobný osud postretol aj Andreja z Českej republiky.

Možno si poviete nech si každý štát rieši svoje problémy.  No priznajme si, každý z nás je v niečom iný. A teraz si predstavte, že by vás za to nenávideli a porušovali by vaše práva. Aký by to bol pocit?

Všetkým týmto prípadom sa snaží pomôcť Amnesty International. Je to najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete, ktorá funguje od roku 1961 a je vo svojom snažení veľmi úspešná.

Momentálne sa snaží pomôcť akciou Listy v uliciach, trom skupinám: ženám a dievčatám v Sierra Leone – kde viditeľne tehotné ženy majú zakázaný prístup k štátnym skúškam; ženám v Iráne – kde majú ženy čoraz horší prístup k vzdelaniu na vysokých školách; Rómom v Českej republike– kde je veľa prípadov diskriminácie Rómov v školských zariadeniach.

Pomôcť týmto ľuďom môžete tak, že podpíšete apel o rovnom prístupe k vzdelávaniu, ktorý Amnesty International odošle vládnym úradom do daných štátov.

Pevne verím, že Vám osudy ľudí nie sú ukradnuté a zapojíte sa do tejto akcie. J

Každý jeden podpis má  svoju váhu!

Ďakujeme.