Prezentácia výročnej správy

Lokálna skupina aktivistov v Banskej Bystrici prezentovala výročnu správu Amnesty International za rok 2009

27.mája sa uskutočnila prezentáciu najnovšej výročnej správy Amnesty International v politologickej študovni fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Prezentácia sa venovala stavu ľudských práv na Slovensku, USA, Kube a Izraeli a ostaným krajinám, okrem toho sa diskutovalo o činnosti a poslaní Amnesty International. Zmienka o verejnej prezentácii sa objaví aj v banskobystrickom regionálnom týždenníku.