Prezident SR vyznamenal odchádzajúceho čínskeho veľvyslanca na Slovensku, Tao Miao-fa

Čína je obrovská krajina, s mnohými problémami. Pre známe a možno i verejnosti neznáme dôvody, mnohé krajiny privierajú oči nad tamojším rozsiahlym porušovaním ľudských práv. Napriek tomu je nesporné, že medzinárodné spoločenstvo by mohlo efektívne napomôcť zlepšeniu, ak by k tomu existovala politická vôľa. 

Ťiang Ce-ming v Británii

V týždni okolo 22. októbra sa správy v masmédiách točili okolo Číny viac ako je zvykom. Vo Veľkej Británii v tom čase práve ukončil štátnu návštevu prezident ČĽR Ťiang Ce-min. Princ Charles pre nesúhlas s porušovaním ľudských práv bojkotoval štátny banket na čínskom veľvyslanectve, usporiadaný čínskym prezidentom na počesť britskej kráľovnej Alžbety. Premiér Tony Blair sa naopak snažil ochrániť čínskeho hosťa pred pokrikujúcimi demonštrantmi. Britská sekcia AI informovala, že britský premiér odmietol prevziať od čínskeho disidenta a bývalého väzňa svedomia Wei Jingshenga, britskej sekcie AI a organizácie Free Tibet list vyzývajúci k otvorenej diskusii s čínskym prezidentom o ľudských právach a Tibete. Zástancovia ľudských práv takmer hodinu stáli pred Downing Street, zatiaľ čo vo vnútri prebiehalo stretnutie čínskeho prezidenta a britského premiéra. Predstaviteľovi AI bolo povedané, že premiér list neprevezme, pretože pred budovou sú prítomné aj médiá…

Mary Robinson, predsedkyňa britskej sekcie AI v súvislosti s návštevou povedala: “Tento týždeň sa ukázalo, že verejnosť pociťuje veľké obavy ohľadne otrasného porušovania ľudských práv v Číne. Skutočnosť, že Tony Blair odmietol vydať zreteľné verejné vyhlásenie, je zaucho britskému a čínskemu ľudu”.

Slovenské vyznamenanie

Dňa 22. októbra prezident SR zapožičal odchádzajúcemu čínskemu veľvyslancovi v SR Tao Miao-faovi vysoké štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Udelil mu ho za zásluhy o rozvoj dobrých vzťahov medzi Čínou a SR. Dva dni pred odovzdávaním AI na Slovensku zaslala prezidentovi SR otvorený list. Uvádzame ho v plnom znení. V deň odovzdávania vyznamenania, AI zorganizovala akciu, upozorňujúcu na porušovanie ľudských práv v Číne. Na akcii boli prítomní mnohí novinári a redaktori viacerých televízií. Čínsky veľvyslanec prešiel okolo zhromaždených bez povšimnutia. Prezident Rudolf Schuster vyznamenanie odovzdal.

Vážený pán prezident,

obraciame sa na Vás, v súvislosti s odovzdávaním Radu Bieleho dvojkríža II. triedy odchádzajúcemu veľvyslancovi Čínskej ľudovej republiky v SR Tao Miaofovi.

Amnesty International už niekoľko rokov upozorňuje na masové porušovanie ľudských práv v Číne. Tao Miaofa je predstaviteľom tejto krajiny na Slovensku. Vlády majú povinnosť zodpovedať sa za dodržiavanie ľudských práv medzinárodnému spoločenstvu.

V roku 1993 Svetová konferencia OSN o ľudských právach vo Viedni znovu potvrdila, že štáty musia rešpektovať všetky práva uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Deklarácia ako i ďalšie medzinárodné normy na úrovni OSN a iných regionálnych a medzivládnych organizácií špecifikujú zodpovednosť vlád za ochranu ľudských práv vo vlastnej krajine i v zahraničí. Viedenská konferencia taktiež znovu zdôraznila, že dodržiavanie ľudských práv nie je len vnútornou záležitosťou krajín.

Dovoľujeme si Vás, v mene dodržiavania ľudských práv, požiadať, aby ste pred odovzdaním štátneho vyznamenania veľvyslancovi Čínskej ľudovej republiky, zobrali na vedomie aj masívne porušovaniu ľudských práv v tejto krajine. V prípade, ak sa vyznamenanie predsa len rozhodnete udeliť, požiadajte Jeho Excelenciu veľvyslanca, aby apeloval na vládu ČĽR ohľadom zabezpečenia nápravy v dodržiavaní ľudských práv.

Amnesty International v čínskych väzniciach registruje 2500 konkrétnych mien prípadov väzňov svedomia (t.j. ľudí väznených len pre svoje názory, pohlavie, farbu pleti, etnický pôvod, jazyk či náboženstvo, za podmienky, že nepoužili a ani neschvaľujú násilie). Je však odôvodnené sa domnievať, že počet väzňov svedomia je v skutočnosti omnoho vyšší.

Minimálne 200 000 ľudí v ČĽR vykonáva nútené práce v nápravných pracovných táboroch. Čínske zákony umožňujú administratívne zadržiavanie v takýchto strediskách až do doby troch rokov a to bez obvinenia alebo súdu.

Každý rok sú v ČĽR popravované tisícky väzňov. Podľa správ dostupných AI, bolo v roku 1998 odsúdených na trest smrti 1657 ľudí a 1067 ľudí bolo popravených. Podľa čínskeho Trestného zákona dôkazom viny je priznanie obvineného. Mučenie je v čínskych väzniciach a pracovných táboroch bežné. Okrem bitia sú často používané elektrické obušky, ktorých existuje desiatky druhov, každý má špeciálne určenie na rôzne časti tela.
Napriek ekonomickým zmenám sa politické a vládne štruktúry v ČĽR skoro vôbec nemenia. Súdy ostávajú pod vplyvom Komunistickej strany a politické zasahovanie do súdnych procesov je súčasťou systému.

Amnesty International nezaujíma stanovisko k politike čínskej vlády. Usiluje sa o ochranu a rozvoj ľudských práv v každej krajine, bez ohľadu na jej politický systém alebo ideológiu.

Slovenská republika je členom OSN. Prihlásila sa tak k princípom Všeobecnej deklarácie ľudských práv a dala svoj záväzok k spoločnému štandardu, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty, a o zachovávanie ktorého sa majú snažiť všetky krajiny.

S úctou,

Ingrid Králová, predseda Koordinačnej rady AI na Slovensku

Falun gong

Zatiaľ čo prezident odovzdával vyznamenanie, e-mailom sa medzi sekciami a štruktúrami AI šírila nová osem stranová správa AI o mučení a zlom zaobchádzaní s prívržencami Falun gong. Správa uvádza, že správanie čínskej vlády ilustruje pokračujúcu intoleranciu voči tým, ktorí s čínskou vládou nesúhlasia.

Falun gong kombinuje meditáciu a dychové cvičenia ako metódu pre zlepšenie zdravotného stavu a morálnych hodnôt. Čínskou vládou bolo zakázané v júli 1999. Tisíce tých, ktorí sa zúčastnili pokojných protestov proti zákazu, alebo pokračujú v praktizovaní cvičení, bolo svojvoľne zadržaných. Mnohí boli pri zadržiavaní políciou bití, tisíce pravdepodobne zostanú vo väzení. S niektorými zadržanými v súčasnosti prebiehajú procesy pre politicky motivované obvinenia. V nespravodlivých procesoch sú odsudzovaní na dlhodobé väzenie. Mnoho správ opisuje schémy mučenia, ktoré sú v Číne aj v iných prípadoch veľmi rozšírené. Používané sú elektrošokové obušky, bitie a nástroj známy ako “Di Lao”, kedy sú zápästie a chodidlá obete spútané a ešte naprieč spojené reťazami. V dôsledku takéhoto spútania je takmer nemožné chodiť či sadnúť si.

Správa AI obsahuje mená a fotografie obetí a ich zranení. Je zrejmé, že mučenie podozrivých a usvedčených väzňov je naďalej veľmi rozšírené, a to aj napriek tomu, že mučenie čínske zákony zakazujú.

AI sa obáva, že stovkám členov Falun gong, ktorí zostávajú zadržaní, hrozí nebezpečenstvo mučenia a zlého zaobchádzania. AI v správe vyzýva čínsku vládu, aby zahájila okamžité a nezávislé vyšetrovanie všetkých obvinení z mučenia a zlého zaobchádzania. AI požaduje, aby výsledky vyšetrovania boli zverejnené a zodpovední boli potrestaní.
Zo správy vás informujeme aspoň o niektorých prípadoch.

Poznajú politici správy AI?

Štyridsaťdvaročná Zhao Jinhua pracovala na poli, keď prišla polícia a zadržala ju. V policajnom zadržaní ju nútili aby sa vzdala svojho praktizovania Falun gong (FLG). Keďže odmietla, opakovane ju bili palicami a elektošokovými obuškami. Dvakrát ju museli poslať do nemocnice na pohotovosť. Druhýkrát prevoz do nemocnice už neprežila. Polícia informovala rodinu Zhao Jinhua o jej smrti, a varovala ju, aby o tom verejne nerozprávala. Podľa pitevnej správy smrť nastala následkom úderov tupými predmetmi. Na mnohých miestach tela boli rany a krvné podliatiny. Zhao Jinhua bola ubitá na smrť v policajnom zadržaní. Polícia a úrady zariadili kremáciu tela ihneď po pitve…
“Zapožičaním vyznamenania získavame v osobe čínskeho diplomata silnejšieho spojenca a to môže byť aj na prospech riešenia demokratických pravidiel v Číne. V dodržiavaní ľudských práv v Číne sú značné rezervy. Potrebujú určitý vývoj”.
Milan Ištván, SDĽ (SME, 22. 10. 1999)

Päťdesiatročná žena Zhu Shaolan bola zadržaná spolu s ďalšími praktizujúcimi Falun gong, ktorí zbierali podpisy pod petíciu proti zákazu FLG. Spolu so štyridsiatimi zadržanými zahájila hladovku na protest proti svojvoľnému zadržaniu. Po štyroch dňoch hladovky začala dáviť a veľmi zoslabla. O šesť dní neskôr ju polícia poslala do nemocnice, kde po dvoch dňoch zomrela. Nie je známe, že by o okolnostiach jej smrti boli oficiálne zverejnené akékoľvek informácie…

Tridsaťosemročnú Zhang XiaoHong zadržali pri cvičení Falun gong. Bola obvinená z “narušovania spoločenského poriadku praktizovaním feudálnych povier”. Keď po niekoľkých dňoch zadržiavania požiadala o povolenie urobiť cvičenie Falun gong, pripútali ju k inému zadržiavanému, ktorý tiež chcel praktizovať FLG. Dvadsať tri hodín museli sedieť spútaní chrbtom k sebe na tvrdej lavičke, nedovolili im jesť, spať, ani ísť na záchod. Potom ich spútali každého samostatne, s rukami za chrbtom a v takejto polohe ich nechali štyri dni. Dovolili im ležať, ale nemohli spať, pretože ich putá mali automatické zariadenie, uťahujúce sa a zarezávajúce sa do kože akonáhle upadli do spánku. Ak chceli jesť alebo ísť na záchod, boli odkázaní na pomoc spoluväzňov. Po štyroch dňoch ich na jeden deň spútali v polohe s rukami vpredu a na druhý deň ich prepustili.

“Rozhodnutie o udelení štátneho vyznamenania zákon zveruje do rúk prezidenta. Ja rešpektujem zákon a rešpektujem aj prezidenta a jeho rozhodnutie o tom, komu vyznamenanie udelí.” Ján Čarnogurský, KDH (SME, 22. 10. 1999)

Dvadsaťosemročnú ženu Sun Lanfang v zadržaní spútali v polohe “Di Lao”. Reťaze jej doplnili o kovovú platničku, ktorá jej vôbec nedovoľovala pohnúť sa deväťdesiatdeväť hodín.
Správa AI uvádza mená ďalších osôb, ktoré museli stáť pripútané k rúram od kúrenia, alebo iným tyčiam. Niektorí stáli desať hodín, iní aj okolo tridsať.

Zhu Hang, profesorku na Katedre humanitných a sociálnych vied na Univerzite v Dalian, zadržali pri cvičení FLG v parku. Tiež bola obvinená z “narušenia spoločenského poriadku praktizovaním feudálnych povier”.
V zadržaní ju spútali v “Di Lao” polohe, v ktorej sa vôbec nemohla hýbať. Nedokázala sa sama najesť, ani použiť toaletu. Keďže nechcela spôsobovať problémy spoluzadržiavaným a tiež nebol dostatok jedla pre všetkých, prestala jesť. Vedenie väzenia si až po niekoľkých dňoch všimlo jej zlý zdravotný stav. Dozorcom bolo nariadené kŕmiť ju. Lyžicami jej násilne držali otvorené ústa. Neskôr jej zaviedli do nosa hadičku, aby jej podávali tekutú stravu. Keď stratila vedomie, previezli ju do nemocnice. V dôsledku spútania jej ľavá ruka napuchla na takmer dvoj násobok. Na pravej ruke má niekoľko rán. Nemôže normálne otvárať ústa a má ťažkosti pri rozprávaní.
Dvadsaťdeväťročný univerzitný študent vypovedal, že v zadržaní bol niekoľkokrát bitý. Pre francúzsku tlačovú agentúru povedal: “Prvýkrát keď nás bili, stráž nám vyzliekla nohavice a každý dostal pätnásť rán koženým bičom. Naše bedrá boli pokryté krvou.” Neskôr ich stráž prinútila vyzuť si topánky, bila ich po tvári. Potom ich na niekoľko hodín pripútala k oknu. O dva dni ich bili gumeným obuškom. Študenta prepustili po intervenciách z univerzity.

“Napriek nedostatkom v Číne si myslím, že to bude na prospech tomu, aby sme prenikli na čínske trhy.” Marián Mesiarik, SOP (SME 22. 10. 1999)

Po zákaze Falun gong polícia v provincii Hunan začala vytvárať Spoločné ochranné tímy. Zapisovala do nich ľudí, disidentskými zdrojmi označovaných ako “hrdlorezi”. Zapísaní mali pomáhať pri hľadaní a zatýkaní prívržencov FLG, hlavne v početných výukových centrách v provincii. Počas hľadania a zatýkania bolo nahlásených mnoho násilných incidentov.

V júli v meste Changsha špeciálna policajná jednotka, sprevádzaná ozbrojenou políciou zaútočila na hlavné centrum FLG v provincii. Zbila a zranila všetkých prítomných, ktorí boli v styku s FLG. V októbri počas policajného útoku na vydavateľstvo tlačiace FLG knihy, nadriadený dôstojník zlomil majiteľovi vydavateľstva obe nohy. Pán Zhou Zhi bol brutálne zbitý počas domovej prehliadky. Polícia mu zobrala všetky peniaze a ďalšie osobné veci. Slečnu Li Juhua členovia Spoločného ochranného tímu zatkli a potom znásilnili.

“Nechcem kritizovať pána prezidenta, možno má dôvody, o ktorých nevieme.”
Béla Bugár, SMK v súvislosti s odovzdávaním vyznamenania odchádzajúcemu čínskemu veľvyslancovi (SME 22. 10. 1999)

V provincii Jilin boli zadržaní bití elektrošokovými obuškami, kopali im do žalúdka, spútavali ich a nútili piť špinavú vodu.

V provincii Shandoung zadržaných bili, päť dní im nedovolili spať a tri dni ich nechali o hlade. Pritom ich nútili, aby “priznali” svoje previnenia. Skôr ako ich polícia prepustila, varovala ich, aby nikomu nehovorili o tom, ako s nimi zaobchádzali.

Iných zadržaných prívržencov Falun gong polícia poslala do blázinca a držala ich tam spolu s tamojšími pacientmi. Dvaja ľudia vypovedali, že počas dvadsiatich dní takéhoto zadržiavania museli brať sedatíva.

“Ako krajina strednej Európy, ktorá potrebuje trhy a spoluprácu s takou veľmocou, ako je Čína, by nebolo korektné, aby sme tieto veci (otázku ľudských práv, pozn. prepisovateľa) vyhrocovali a postavili ich ako hlavnú tému našej návštevy.” Jozef Migaš, predseda NR SR po návrate z Číny. (SME 18.10.1999)

Mnoho ľudí sa v auguste vybralo do Pekingu apelovať proti zákazu FLG. Protestujúcich zadržali. Asi šesťdesiat z nich v zadržaní na protest zahájilo hladovku. Po dvoch dňoch hladovky niektorí museli stáť na prudkom slnku. Keď už nedokázali stáť, boli bití. Iných bili a nútili stáť v predklone v 90 stupňovom uhle, s natiahnutými rukami za chrbtom. Pani Guo Fenren bili po tvári zväzkom kľúčov, až pokiaľ jej krv nepokryla tvár.

Ako iným zdrojom neinformovaní čitatelia novín ste sa z tlačovej agentúry TASR o celej situácii mohli dozvedieť nasledovné: “Čínska polícia zadržala 111 členov za kázanej polonáboženskej sekty Falun gong na základe rôznych obvinení. Dvaja členovia sekty zomreli počas zadržiavania na následky zlyhania srdca a jeden spáchal samovraždu vyskočením z vlaku počas transportu. Hovorca poprel informácie, že niektorých zadržiavaných polícia dobila na smrť. Čína toto hnutie vy hlásila v októbri za kult a prijala zákony, ktoré sľubujú uväznenie vodcov sekty.” (SME, zdroj TASR, 9. 11. 1999)