Prístup k bezpečnej interrupcii je na Slovensku opäť ohrozený

Slovenský parlament v súčasnosti rokuje o návrhu zákona, ktorý v prípade prijatia zavedie nové obmedzenia prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám, ohrozí zdravie a psychickú pohodu žien, dievčat a všetkých ľudí, ktorí by mohli o interrupciu požiadať, a bude porušovať ich ľudské práva. 

Prijatie tohto zákona by zároveň pôsobilo paralyzujúco na poskytovanie bezpečnej a legálnej interrupcie na Slovensku a viedlo by k zosilneniu stigmatizácie interrupcií. Národná rada Slovenskej republiky preto musí tento návrh zákona okamžite zamietnuť. 

Konajte! Napíšte poslancom a poslankyniam list. (Môžete použiť nasledujúci vzor.)


Znenie listu alebo e-mailu:

Vážený pán poslanec, / Vážená pani poslankyňa,

dovoľujem si vyjadriť svoje znepokojenie v súvislosti s rokovaním NR SR o ďalšom škodlivom návrhu zákona, ktorý by v prípade jeho schválenia ešte viac sťažil prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii na Slovensku.

Opatrenia zahrnuté v návrhu zákona, ako napríklad zdvojnásobenie povinnej čakacej doby a predĺženie jej platnosti pred vykonaním interrupcie, nová požiadavka na povolenie vykonania interrupcie zo zdravotných dôvodov až na základe dvoch lekárskych posudkov potvrdzujúcich zdravotné dôvody na umelé prerušenie tehotenstva, a tiež povinnosť uviesť dôvody pre požiadanie o interrupciu, sú neopodstatnené a nespĺňajú lekársky účel. Naopak, porušovali by ľudské práva osôb, ktoré sa rozhodnú umelé prerušenie tehotenstva podstúpiť a sťažujú ich prístup k včasnej, legálnej interrupcii a súvisiacej zdravotnej starostlivosti, čím ohrozujú ich zdravie a životy.

Zvlášť ma znepokojuje skutočnosť, že jedným z cieľov návrhu zákona je aj zákaz takzvanej „reklamy“ o službách v oblasti umelého prerušenia tehotenstva. Takýto zákaz by totiž obmedzil možnosti zdravotníckeho personálu poskytovať informácie o interrupciách, ako aj o tom, kde možno takúto starostlivosť na Slovensku vyhľadať.

Predkladaný návrh zákona ohrozuje ženy a dievčatá a porušuje aj medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti ľudských práv, ktoré sa zaviazalo rešpektovať a chrániť tak právo na zdravie, súkromie a informácie, dodržiavať zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a presadzovať zásady nediskriminácie a rovnosti v požívaní práv. V neposlednom rade je tento návrh zákona aj v rozpore s nariadeniami a klinicky overenými postupmi Svetovej zdravotníckej organizácie.

Rozsiahla analýza rizík spojených s týmto návrhom zákona je súčasťou otvoreného listu zo 7. septembra, adresovaného všetkým poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý podpísalo 111 organizácií z celého sveta a prečítať si ho môžete tu: https://www.amnesty.org/en/documents/eur72/3021/2020/sk/.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás dôrazne žiadam, aby ste podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby slovenský parlament tento regresívny návrh zákona odmietol a zdržal sa ďalších pokusov o obmedzenie reprodukčných práv na Slovensku.

S úctou, …


Adresáti a adresátky listu alebo e-mailu:

Pán Michal Šipoš 
Poslanec a predseda parlamentnej strany OĽaNO 
(Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) 
E-mail: [email protected] 

Pán Peter Pčolinský 
Poslanec a predseda poslaneckého klubu SME RODINA 
(Sme rodina) 
E-mail: [email protected] 

Pán Boris Kollár
Predseda parlamentu

(Sme rodina): 
E-mail: [email protected]

Pán Gábor Grendel
Podpredseda parlamentu

(OĽaNO)
E-mail: [email protected]

Pán Juraj Šeliga
Podpredseda parlamentu

(Za Ľudí)
E-mail: [email protected]

Pani Jana Žitňanská 
Poslankyňa a predsedníčka poslaneckého klubu ZA ĽUDÍ 

(ZA ĽUDÍ) 
E-mail: [email protected] 

Pán Robert Fico 
Poslanec a predseda poslaneckého klubu SMER-SD 

(Smer-sociálna demokracia) 
E-mail: [email protected] 

Pán Peter Pellegrini 
Podpredseda NR SR a predseda strany HLAS-SD 

(Hlas-sociálna demokracia) 
E-mail: [email protected]


E-mailové adresy všetkých poslancov a poslankýň NR SR:

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected][email protected]


Poštová adresa na odoslanie listu:

Michal Šipoš, Peter Pčolinský, Anna Zemanová, Jana Žitňanská, Robert Fico a Peter Pellegrini 
poslanci a poslankyne
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Slovenská republika


Chcete zastaviť prijatie škodlivého návrhu zákona, ale nemáte možnosť alebo čas poslať list či e-mail? Podpíšte a zdieľajte našu petíciu adresovanú poslancom Michalovi Šipošovi, Petrovi Pčolinskému, Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinimu a poslankyniam Anne Zemanovej a Jane Žitňanskej.

O tom, prečo žiadame poslancov a poslankyne NR SR, aby škodlivý návrh zákona odmietli, hovorila 16. septembra aj naša kampaňová koordinátorka Alexandra Demetrianová.