Proti násiliu je potrebné bojovať ľudskými právami a právnym štátom, nie diskrimináciou

Stanovisko Amnesty International, 21. decembra 2016

V reakcii na nedávny útok v Berlíne vyhlásil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, že strana navrhne v roku 2017 zákaz nosenia závojov zakrývajúcich tvár (tzv. burky) na verejných priestranstvách.

Podľa Amnesty International sa obmedzenia nosenia závojov, ktoré zakrývajú tvár, bez preukázateľného spojenia s verejnou bezpečnosťou nedajú považovať za nevyhnutné. Práve naopak, takéto opatrenia môžu viesť k neprimeraným obmedzeniam práva na slobodu prejavu a vierovyznania.

Podľa medzinárodného ľudského práva má každý právo na slobodu prejavu a slobodu vyznávať svoje vierovyznanie či náboženstvo, a tieto slobody sa vzťahujú aj na spôsob obliekania. A hoci tieto slobody môžu byť za určitých okolností obmedzené, reštrikcie musia spĺňať určité podmienky. Jednou z nich je, že musia reagovať na špecifický, legitímny účel, ktorý nie je v rozpore s medzinárodným právom. Povolené legitímne účely obmedzenia slobôd zahŕňajú napríklad ochranu práv ostatných alebo ochranu určitého verejného záujmu (národnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti, verejného poriadku, zdravia alebo morálky). Bremeno je v tomto prípade na strane štátu, ktorý musí dokázať presnú povahu ohrozenia a ako sa s ním navrhované alebo prijaté obmedzenia vysporiadajú. Akékoľvek obmedzenie však musí byť preukázateľne nevyhnutné na naplnenie daného účelu. Navyše, žiadne obmedzenia nesmú byť prijaté za účelom diskriminácie, nesmú byť aplikované diskriminačne, a nesmú byť v rozpore so samotným právom.

Niektoré jasne definované obmedzenia nosenia závojov zakrývajúcich tvár môžu byť oprávnené, napríklad v prípade potreby odhalenia tváre na určitých miestach, kde existuje preukázateľné vysoké riziko, alebo v prípadoch, kedy kvôli identifikácii musí daná osoba odhaliť svoju tvár. Ale v prípade, že neexistuje žiadne preukázateľné spojenie medzi nosením závoja zakrývajúceho tvár a ohrozenia národnej alebo verejnej bezpečnosti, nesmú byť všeobecné výzvy na ochranu bezpečnosti zneužité na oprávnenie obmedzení slobôd prejavu a vierovyznania. Oprávnenosť obmedzení je preto nutné starostlivo zvážiť od prípadu k prípadu, na základe preukázateľných faktov, nie domnienok a špekulácií.

Krok zakázať nosenie závojov zakrývajúcich tvár prichádza takmer okamžite po novele zákona o registrácii náboženských skupín. Prezident Andrej Kiska však včera správne s odvolaním sa na Európsky dohovor o ľudských právach  a právo na slobodu vierovyznania vetoval tento zákon. Práva menších náboženských skupín sú chránené medzinárodnými ľudskoprávnymi dohodami zaručujúcimi slobodu vierovyznania, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať a platia nielen pre tých, ktorí vyznávajú najväčšie náboženstvá či vierovyznania, ale pre všetkých, nezávisle od toho či sú oficiálne uznané štátom. V praxi však opatrenie, ktoré zvyšuje minimálny počet ľudí vyznávajúcich určité náboženstvo či vierovyznanie potrebný k oficiálnej registrácii môže znevýhodňovať menšie náboženské skupiny, čo je v rozpore s právom ich nasledovateľov na slobodu vierovyznania či náboženstva. V kontexte islamofóbnej rétoriky slovenskej vlády je jasné, že tento návrh stojí na predsudkoch a intolerancii voči tým, ktorí praktizujú islamské náboženstvo. Tieto činy takisto vzbudzujú znepokojenie v kontexte dosluhujúceho predsedníctva SR v Rade EÚ – Slovensko by malo byť vedúcou krajinou v dodržiavaní zákonov EÚ, ktoré zakazujú diskrimináciu.

Amnesty International preto vyzýva Národnú radu SR, aby odmietla prijať návrh o zákaze nosenia závojov zakrývajúcich tvár, a takisto aby okamžite odmietli prijať návrh, ktorý obmedzuje registráciu menšinových náboženských skupín. Organizácia takisto vyzýva slovenských vládnych predstaviteľov, aby vo svojich vyjadreniach nespájali ľudí na úteku a migrantov s bezpečnostnými hrozbami. Táto rétorika neprispieva k upokojeniu situácie, práve naopak, môže viesť k zvýšeniu strachu a nenávisti k moslimskej menšine, ktorá je súčasťou našej spoločnosti.