Prvé stretnutie LGBT aktivistickej skupiny

28.júna sa prvýkrát stretla nová aktivistická skupina, ktorá sa bude venovať ochrane a boju za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku ako aj vo svete.

Úvodný workshop bol venovaný všeobecnému zoznámeniu sa s históriou a prácou Amnesty International a antidiskriminačnou kampaňou, ktorej súčasťou je aj problematika LGBT. Podstatnou časťou  workshopu bola prezentácia o právach LGBT za ktoré Amnesty International bojuje na celom svete. Aktivisti odštartovali aj organizovanie svojej prvej akcie a začínajú pracovať na svojom facebooku profile. V prípade ak aj Vy máte záujem sa stať LGBT aktivistom kontaktujte koordinátora aktivizmu[email protected].