Prvým prípadom Medzinárodného trestného súdu budú vojnové zločiny v Konžskej demokratickej republike

Medzinárodný trestný súd oznámil, že zaháji vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas konfliktu v Konžskej demokratickej republike. Ide o vôbec prvé vyšetrovanie v jeho histórii – súd vznikol pred dvoma rokmi. Amnesty International dúfa, že práca súdu vnesie aspoň trochu spravodlivosti do životov miliónov obetí vojny.

Prokurátor súdu dal podnet na zahájenie vyšetrovania po predbežnom skúmaní zločinov, ku ktorým v krajine došlo od júla 2002, teda od okamihu, kedy súd vznikol. Vyšetrovanie sa neobmedzí len na región Ituri, v ktorom experti uskutočnili predbežné skúmanie. Bude zamerané na celú krajinu.

Amnesty International dúfa, že vyšetrovanie povedie k odsúdeniu tých, ktorí za masové vraždy, znásilňovanie a využívanie detských vojakov nesú zodpovednosť – vrátane politikov a vojenských veliteľov jednotlivých ozbrojených skupín. Hoci má súd právo vyšetrovať len zločiny, ku ktorým došlo po 1. júli 2002, jeho rozhodnutia môžu prispieť k tomu, že domáce súdy budú skúmať aj zločiny spáchané pred týmto dátumom.
Súd bude pri svoje práci potrebovať podporu a pomoc zo strany vlády v Konžskej demokratickej republike a aj medzinárodného spoločenstva. Situáciu komplikuje skutočnosť, že časť zločinov, ktoré štatút Medzinárodného trestného súdu obsahuje, trestný zákonník krajiny nepozná. Kongo navyše ešte musí ratifikovať Dohovor o výsadách a imunitách, ktorý umožní, aby vyšetrovanie mohlo prebehnúť bez zbytočných komplikácií.

Konžská demokratická republika podpísala s USA dohodu, ktorá americkým občanom zaručuje imunitu pred Medzinárodným trestným súdom. Akékoľvek výnimky v tomto prípade môžu veľmi oslabiť autoritu súdu, pretože vytvárajú dvojitý meter.

Amnesty International vyzvala medzinárodnú komunitu, aby Konžskej demokratickej republike pomohla s reformou systému súdnictva. Jej výsledkom by mali byť súdy viesť spravodlivý súdny proces v prípadoch zločinov, ktoré nespadajú do štatútu Medzinárodného trestného súdu. Malo by tiež dôjsť k zrušeniu trestu smrti. Vláda navrhla prijatie novej legislatívy, ktorá má začleniť Rímsky štatút súdu do domáceho práva. V návrhu počíta so zavedením trestu smrti. Odhaduje sa, že v dôsledku vojnového konfliktu, ktorý od roku 1998 zúri vo východnej časti krajiny, prišli o život 3 milióny ľudí.
Medzinárodný trestný súd sa bude schopný zaoberať relatívne malému počtu zločinov, ku ktorým v Konžskej demokratickej republike došlo.

Medzinárodný trestný súd vznikol pred dvoma rokmi – 17. júla. Medzičasom boli vymenovaní sudcovia a prokurátor a ďalší zamestnanci. Súd uskutočnil predbežné vyšetrovanie zločinov v Konžskej demokratickej republike a v Ugande.