Filters applied

6 results

Sort by
Konžská demokratická republika Ozbrojený konflikt a zbrane

Konžská vláda dostala peniaze na demobilizáciu detských vojakov, ale nerobí ju dôsledne

Najmenej 11 000 detí v Konžskej demokratickej republike je stále vojakmi ozbrojených skupín. Podieľajú sa na zabíjaní, musia nosiť ťažké náklady, sú prieskumníkmi v najnebezpečnejších prvých líniach. Bojujú aj dievčatá, ktoré sú navyše využívané ako sexuálne otrokyne. Amnesty International dnes...
Konžská demokratická republika Ozbrojený konflikt a zbrane

Prvým prípadom Medzinárodného trestného súdu budú vojnové zločiny v Konžskej demokratickej republike

Medzinárodný trestný súd oznámil, že zaháji vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas konfliktu v Konžskej demokratickej republike. Ide o vôbec prvé vyšetrovanie v jeho histórii – súd vznikol pred dvoma rokmi. Amnesty International dúfa, že práca súdu vnesie aspoň trochu...