Regionálne koordinátorstvo (predĺžený deadline)

Amnesty International je najväčšie svetové ľudskoprávne hnutie viac ako 10 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov, ktoré sa zasadzuje o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Amnesty International Slovensko predstavuje skupinu aktivisticky zameraných ľudí so spoločným záujmom o presadzovanie práv a slobôd v celosvetovom kontexte i špecificky na Slovensku.

Spoločne sa venujeme aktuálne dôležitým témam z oblasti ľudských práv. Pôsobíme na celom Slovensku a našu hlavnú kanceláriu nájdete v Bratislave. Neustále sa však snažíme našu sieť ľudskoprávne angažovaných spolupracovníkov a podporovateliek rozširovať do ďalších regiónov, okresov či miest. Preto hľadáme aktívnych ľudí na dobrovoľnícku spoluprácu na pozícii regionálnych koordinátoriek a koordinátorov.

V rámci spolupráce od vás očakávame:

 • Záujem o problematiku ľudských práv na Slovensku aj globálne.
 • Pomoc a podporu v ľudskoprávnej práci.
 • Prípravu a realizáciu aktivistických akcií, podujatí či zhromaždení.
 • Prípravu a realizáciu aktivistických a fundraisingových kampaní.
 • Podporu ďalších aktivistov a aktivistiek.
 • Podieľanie sa na príprave aktivizmu a mobilizačných aktivít.
 • Záujem o rozširovanie aktivistickej a dobrovoľníckej siete v rámci regiónu

Regionálna koordinátorka a regionálny koordinátor by mali:

 • Mať skúsenosť s aktivizmom a dobrovoľníctvom.
 • Mať skúsenosť s koordináciou ľudí.
 • Vedieť aktívne ovládať nástroje sociálnych sietí, prípadne koordinovať internetové skupiny.
 • Zúčastňovať sa priebežných porád a stretnutí.
 • Mať kapacitu na účasť na mobilizácii a ľudskoprávnych a aktivistických akciách.
 • Mať ochotu a chuť organizovať podujatia a udalosti v rámci svojho regiónu.
 • Mať časové kapacity cca 7 – 10 hodín týždenne na spoluprácu.
 • Začať spolupracovať od januára 2022 a spolupracovať minimálne počas 6 mesiacov.
 • Vedieť, že spolupráca má dobrovoľnícky charakter.
 • Vedieť, v ktorom meste či obci chcú rozvíjať spoluprácu s Amnesty International Slovensko.

V rámci spolupráce ponúkame:

 • Pozíciu vhodnú (nielen) pre osoby študujúce na VŠ.
 • Pracovnú skúsenosť v slovenskej sekcii najväčšej globálnej ľudskoprávnej organizácie.
 • Školenia na rôzne témy, pravidelné supervízie a prácu v motivovanom tíme.
 • Rozvoj koordinátorských, aktivistických a fundraisingových znalostí a zručností.
 • Možnosť sebarealizácie a dlhodobej spolupráce s organizáciou.
 • Otvorenú možnosť ďalšej spolupráce, ako aj dokladovanie zrealizovania spolupráce pre potreby stáže alebo praxe.

Priebeh výberového procesu:

 1. Registrujte sa na našom webe a vyber si z možností spolupráce „Regionálne koordinátorstvo“. Pošlite životopis so sprievodným listom alebo videom (sebaprezentácia inou formou je takisto vítaná), v ktorom opíšete svoje doterajšie skúsenosti, vzdelanie a predstavy o spolupráci: v rámci ktorého regiónu by ste spoluprácu realizovali, prípadne aké aktivity alebo projekty by ste navrhli na naplnenie cieľov regionálneho koordinátorstva a spolupráce.
 2. Záujem o spoluprácu môžete prejaviť do 20. januára 2022 e-mailom na adresu [email protected] s predmetom „Regionálne koordinátorstvo“.
 3. Následne budeme zvolených uchádzačov a uchádzačky kontaktovať osobitne e-mailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli ďalšie online/offline stretnutie.
 4. Po úspešnom výbere na spoluprácu v oblasti regionálneho koordinátorstva prebehne úvodné informačné stretnutie k náplni spolupráce a očakávaniam oboch zainteresovaných strán.
 5. Vo finálnom kroku sa uzatvára dohoda o dobrovoľníckej spolupráci minimálne na 6 mesiacov. Prebiehajú ďalšie potrebné administratívne kroky a poskytovanie materiálov potrebných na spoluprácu.